ПРЕДИСЛОВИЕ

от авторите на книгата

Тази книга е предназначена да служи като помагало при изучаването на Божието Слово. Тя дава същността на това, което е известно за хората и местата споменати в Библията по азбучен ред, както традициите и обичаите записани в нея. Тя разглежда различни изследвания в различни клонове на науката, и ние сме уверени, че ще бъде полезна на читателите, които нямат време или възможност да се сдобиват с информация от по-големи книги, които се занимават с Библията, Историята, Географията, и др.

Колкото до това как да се използва тя, бихме препоръчали да се чете и изучава като помощна книга към самата Библия. Всяка препратка към Свещения Текст да се чете, така че стиховете или смисълът им, да се запечатват в паметта на читателя така, както са записани там. По този начин, той постепенно ще придобива много библейски познания, и като сравнява по този начин фактите с източниците им, все повече и повече ще напредва в познание и мъдрост, така че ще се научи "да изпитва всичко и да държи доброто".

Ще се радваме много ако тази книга допринесе очакваната полза на читателите си, като им помогне да опознаят по-добре онази Свята Книга, която съдържа думи на вечен живот и неизчерпаеми съкровища.

назад съдържание напред


Всички права запазени. Де не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.