BGphpBible

BGphpBible е проект стартиран по инициатива на Ваньо Георгиев с намерение да се развива успоредно на програмата "Компютърна Библия". BGphpBible представлява набор от php скриптове, които позволяват текстовете от модулите на Компютърна Библия да се показват през локален или отдалечен сървър под формата на интернет страници. BGphpBible в работещ вид, можете да разгледате на адрес vanyog.com/bible/php.

Проектът си поставя няколко цели:

1. Да бъде с отворен код, т.е. всеки, който желае да може безплатно да получи въпросните скриптове и да ги използва свободно според своето желание - да ги инсталира на своя компютър, да ги сложи на сървър в Интернет, да ги променя и/или допълва и т.н. - всичко позволено от условията на (GNU GPL v3).

2. Да се развива успоредно с програмата "Компютърна Библия", т.е. всички съществуващи или създавани в бъдеще за тази програма модули да може да се ползват и чрез BGphpBible.

3. Да бъде многоплатформена. Понеже реализации на php има за различни операционни системи и може да се съвместяват с различни софтуерни сървъри, то и всички потребители на такива системи ще получат достъп до материалите от "Компютърна Библия".

4. Да привлече помощници, които благодарение на отворения характер на проекта, да могат да участват в неговото подобряване и разпространяване.

BGphpBible вече е използван на следните сайтове: mkbible.net, thelastnews.net, (вече не съществуват) biblebg.com, megimg.info (по-точно тук), а може би и на други, за които не ми е известно.

Въпреки първоначалния замисъл BGphpBible да бъде само успореден проект на програмата "Компютърна Библия", поради интереса към BGphpBible, се получава, че BGphpBible се допълва с функционални възможности, каквито "Компютърна Библия" няма. Например, паралелно показване на стиховете от различни преводи на Библията - Библейски паралел.

Може да изтеглите BGphpBible от тук.

За теглене се предоставя последната, посочена в списъка с промените версия. Работещата на vanyog.com/bible/php версия може да е и по-нова (ако не съм успял да отделя време да опресня файла за теглене). Моля, ако има несъответствие и желаете да получите, работещата на сайта версия, напомнете ми да я сложа за теглене.

PHP скриптовете и директориите с преводи на Библията трябва да се намират в една и съща директория.

Ако разархивирате скриптовете за първи път, преименувайте файла _options-.php на _options.php.

Директориите с файлове, съдържащи преводите на Библията, които искате да се показват с BGphpBible, са същите, както в програмата Компютърна Библия. За да ги получите, изтеглете тази програма от тук и като се опитате от нея да отворите някой превод на Библията, тя ще го изтегли. Директориите с файловете на изтеглените преводи ще намерите в поддиректория data/bibles на директорията с програмата. Може да изтеглите и описание на структурата на файловете с библии. Последното е необходимо ако искате де разберете как работят скриптовете за да правите промени в тях.

Важно: Ако прехвърляте файловете на отдалечен сървър с ftp, използвайте binary mode.

Скриптовете включват няколко стила на изобразяване на текста, съдържащи се във файловете php-bibleX.css. За да използвате някой от тях на мястото на подразбиращия се стил, преименувайте съответния файл на php-bible.css. Би било чудесно ако съставите нов стил и го изпратите да го включа в тази колекция.

За повече информация, разгледайте самите скриптове или пишете.

Приемат се предложение за създаване на нови модули, представящи и други преводи на Библията.

Нови модули се създават чрез програми, които се пишат специално за целта - конвертиране на даден текст от формата, който той има във формат на модул за "Компютърна Библия". Вече има такива програми за създаване на модули с Библия на македонски и сръбски.

Моля, пишете за всякакви въпроси, които Ви интересуват относно BGphpBible.

Списък на промените

3 март 2010 г. - версия 1.2.1

Отстранени са 1-2 бъга, които бяха забелязани и поради това, че не е подновен хостинга на сайта trinity-bg.org, където преди се хостваше този проект, е променено мястото на хостване - vanyog.com/bible/php.

9 февруари 2009 г. - версия 1.2.0

Няма нова версия, само е добавен нов стил на текста (.css файл) и обяснение тук как да се използва.

19 януари 2009 г. - версия 1.2.0

Добавен е Старогръцки Нов завет и са направени промени позволяващи правилното му показване, но има още работа по тази версия. Моля сигнализирайте за забелязани недостатъци.

8 януари 2008 г. - версия 1.1.0

* Препратка "За превода", която отваря страница с информация за дадения превод на Библията;

* Възможност за допълване на падащото меню и с преводи, хоствани на други сайтове;

* Някои технически детайли.

7 декември 2007 г. - версия 1.0.1

В Библейския паралел вече има бутони "Следващ стих" - "Предишен стих".

26 юни 2007 г. - версия 1.0.0

В тези версия са добавени:

* Библейски паралел - отваря се при щракване върху номера на даден стих и показва този стих от всички, сложени на сайта преводи на Библията.

* Смяната на превода отваря новия превод на същия стих, а не както до сега на Битие 1:1.

10 март 2007 г. - версия 0.2.3

В клас HLanguage е добавен и сръбски език с кирилица.

3 март 2007 г. - версия 0.2.2

* Включен е JavaScript-а motranslator, който позволява писане на кирилица и без наличие на съответна клавиатурна настройка на компютъра.

* Отделен е нов файл _options.php, който съдържа всички, специфични за даден сайт настройки. Във сложения за теглене .zip файл той е преименуван на _options-.php, за да не припокрива направените на даден сайт настройки.

27 февруари 2007 г. - версия 0.2.1

В клас HLanguage е добавен английски език, а към Библиите на сайта trinity-bg.org е включен и превода American Standard Version.

18 февруари 2007 г. - версия 0.2.0

Тази версия позволява лесно превеждане на интерфейса на BGphpBible на други езици. Включва преводи на български, английски и македонски.
Включва нов скрипт hlanguage.php, който описва клас HLanguage с функции за сортиране и др. според азбуката на езика (български, македонски), на който е Библията.

18 февруари 2007 г. - версия 0.1.0

Това е първата "номерирана" версия и в сравнение с предишната, първоначална версия има едно малко подобрение, не показва съобщение за грешка в php ако файловете с някоя Библия не съществуват.