BGphpBible

BGphpBible е проект стартиран по инициатива на Ваньо Георгиев с намерение да се развива успоредно на програмата "Компютърна Библия". BGphpBible представлява набор от php скриптове, които позволяват текстовете от модулите на Компютърна Библия да се показват през локален или отдалечен сървър под формата на интернет страници. BGphpBible в работещ вид, можете да разгледате на адрес vanyog.com/bible/php.

Проектът си поставя няколко цели:

1. Да бъде с отворен код, т.е. всеки, който желае да може безплатно да получи въпросните скриптове и да ги използва свободно според своето желание - да ги инсталира на своя компютър, да ги сложи на сървър в Интернет, да ги променя и/или допълва и т.н. - всичко позволено от условията на (GNU GPL v3).

2. Да се развива успоредно с програмата "Компютърна Библия", т.е. всички съществуващи или създавани в бъдеще за тази програма модули да може да се ползват и чрез BGphpBible.

3. Да бъде многоплатформена. Понеже реализации на php има за различни операционни системи и може да се съвместяват с различни софтуерни сървъри, то и всички потребители на такива системи ще получат достъп до материалите от "Компютърна Библия".

4. Да привлече помощници, които благодарение на отворения характер на проекта, да могат да участват в неговото подобряване и разпространяване.

BGphpBible вече е използван на следните сайтове: mkbible.net, thelastnews.net, (вече не съществуват) biblebg.com, megimg.info (по-точно тук), а може би и на други, за които не ми е известно.

Въпреки първоначалния замисъл BGphpBible да бъде само успореден проект на програмата "Компютърна Библия", поради интереса към BGphpBible, се получава, че BGphpBible се допълва с функционални възможности, каквито "Компютърна Библия" няма, или са реализирани по-късно. Например, паралелно показване на стиховете от различни преводи на Библията - Библейски паралел.

Може да изтеглите BGphpBible от тук. (На страницата, която се отвори щрекнете зеления бутон "Clone or download" и после "Download ZIP"

За теглене се предоставя последната, посочена в списъка с промените версия. работещата на vanyog.com/bible/php

PHP скриптовете и директориите с преводи на Библията трябва да се намират в една и съща директория.

Директориите с файлове, съдържащи преводи на Библията, които може да се показват с BGphpBible, са същите, както в програмата Компютърна Библия. Може да ги намерите, в директориите с имена data/bibles на хранилищата на двете версии 5 и 6, съответно https://sourceforge.net/p/readthebible/code/HEAD/tree/trunk и https://sourceforge.net/p/readthebible/git/ci/master/tree/.

За да настроите да се показват преводите, които искате, трабва да редактирате файл _options.php. При избора на преводи спазете авторските права, които са посочени във файл about.html в директирията на всеки превод. За някои от преводите, трябва да поискете разрешение от съответното издателство.

Важно: Ако прехвърляте файловете на отдалечен сървър с ftp, използвайте binary mode.

За повече информация, разгледайте самите скриптове или пишете.

Приемат се предложение за създаване на нови модули, представящи и други преводи на Библията.

Нови модули се създават чрез програми, които се пишат специално за целта - конвертиране на даден текст от формата, който той има във формат на модул за "Компютърна Библия". Вече има такива програми за създаване на модули с Библия на македонски и сръбски.

Моля, пишете за всякакви въпроси, които Ви интересуват относно BGphpBible.

Списък на промените

30 декември 2019 г. - версия 2.0.1
Добавена е възможност с кликване или докосване на долната четвърт от екрана да се превърта един екран надолу, а при кликване или докосване на горната четвърт от екрана да се превърта обратно един екран нагоре. Аналогична функция имат програмите за четене на книги и прави четенето на Библията още по-удобно.

29 декември 2019 г. - версия 2.0.0
Направените през последните няколко дни промени, са доста съществени в посока начинът на представяне на Библията да се доближи до начина на функциониране на едно мобилно уеб-приложение:
* Добавена е икона, която може да се запази на екрана на устройството и да служи за бързо отваряне;
* Добавено е запазване чрез "бисквитки" на информация, коя е последната отваряна Библия и на кое място, така че при следващо отваряне, да се отвори същото място. Това прави възможно ежедневното четене да се прекъсва и продължава, без нужда от ново търсене на мястото за четене.
* Добавен е нов превод - на фондация Библейска лига, който съдържа и обяснителни бележки, представящи библейските книги.
* Обявена е нова версия 2.0.0

26 декември 2019 г. - версия 1.2.2
Започната е серия промени, които ще целят: постигане на отзивчив дизайн и добавяне на нови преводи на Библията, които са налични в "Компютърна Библия". Първата от които промени е смяната на кодирането от windows-1251 на utf-8.

2 март 2018 г. - версия 1.2.1
Програмният код на версията е качен в GitHub и занапред ще се поддържа там.

3 март 2010 г. - версия 1.2.1
Отстранени са 1-2 бъга, които бяха забелязани и поради това, че не е подновен хостинга на сайта trinity-bg.org, където преди се хостваше този проект, е променено мястото на хостване - vanyog.com/bible/php.

9 февруари 2009 г. - версия 1.2.0
Няма нова версия, само е добавен нов стил на текста (.css файл) и обяснение тук как да се използва.

19 януари 2009 г. - версия 1.2.0
Добавен е Старогръцки Нов завет и са направени промени позволяващи правилното му показване, но има още работа по тази версия. Моля сигнализирайте за забелязани недостатъци.

8 януари 2008 г. - версия 1.1.0
* Препратка "За превода", която отваря страница с информация за дадения превод на Библията;
* Възможност за допълване на падащото меню и с преводи, хоствани на други сайтове;
* Някои технически детайли.

7 декември 2007 г. - версия 1.0.1
В Библейския паралел вече има бутони "Следващ стих" - "Предишен стих".

26 юни 2007 г. - версия 1.0.0
В тези версия са добавени:
* Библейски паралел - отваря се при щракване върху номера на даден стих и показва този стих от всички, сложени на сайта преводи на Библията.
* Смяната на превода отваря новия превод на същия стих, а не както до сега на Битие 1:1.

10 март 2007 г. - версия 0.2.3
В клас HLanguage е добавен и сръбски език с кирилица.

3 март 2007 г. - версия 0.2.2
* Включен е JavaScript-а motranslator, който позволява писане на кирилица и без наличие на съответна клавиатурна настройка на компютъра.
* Отделен е нов файл _options.php, който съдържа всички, специфични за даден сайт настройки. Във сложения за теглене .zip файл той е преименуван на _options-.php, за да не припокрива направените на даден сайт настройки.

27 февруари 2007 г. - версия 0.2.1
В клас HLanguage е добавен английски език, а към Библиите на сайта trinity-bg.org е включен и превода American Standard Version.

18 февруари 2007 г. - версия 0.2.0
Тази версия позволява лесно превеждане на интерфейса на BGphpBible на други езици. Включва преводи на български, английски и македонски.
Включва нов скрипт hlanguage.php, който описва клас HLanguage с функции за сортиране и др. според азбуката на езика (български, македонски), на който е Библията.

18 февруари 2007 г. - версия 0.1.0
Това е първата "номерирана" версия и в сравнение с предишната, първоначална версия има едно малко подобрение, не показва съобщение за грешка в php ако файловете с някоя Библия не съществуват.