За превода

Книгата на пророк Авакума
Глава  2

ПОМОЩ  

  1 На стражата си ще застана,
Ще се изправя на кулата,
И ще внимавам да видя какво ще ми говори Той,
И какво да отговоря на изобличителя си.

  2 Господ в отговор ми рече:
Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици,
За да може да се чете бърже.

  3 Защото видението се отнася към едно определено |бъдеще| време,
Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже;
Ако и да се бави, чакай го,
Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

  4 Ето, душата му се надигна, не е отдън права;
А праведният ще живее чрез вярата си.

  5 При това, понеже виното е коварник,
Той е високоумен човек, който не мирува,
Който разширява охотата си като преизподня,
И, като смъртта, не се насища,
Но събира при себе си всичките народи,
И натрупва при себе си всичките племена.

  6 Против такъв няма ли всички тия да съставят притча,
И против него присмивателна поговорка? като рекат:
Горко на онзи, който натрупва |много| |нещо|, което не е негово! - до кога? -
И който товари себе си със залози!

  7 Няма ли да станат внезапно ония, които ще те хапят чрез лихоимство,
И да се подигнат ония, които ще те правят окаян,
Та ти да им станеш за плячка?

  8 Понеже ти обра много народи,
Всички останали от племената ще те оберат,
Поради кръвта на човеците,
И поради насилието извършено |от тебе| на земята,
На града и на всичките му жители.

  9 Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си
За да постави гнездото си на високо,
Та да се избави от силата на бедствието!

10 Ти си намислил |онова, което ще докара| срам на дома ти
Като си изтребил много племена,
И си съгрешил против своята си душа.

11 Защото камъкът ще извика из стената,
И гредата из дърветата ще му отговори.

12 Горко на онзи, който гради град с кръв,
И утвърждава град с неправда!

13 Ето, не е ли от Господа на Силите това,
Гдето се трудят племената за огъня,
И народите се мъчат за суетата?

14 Защото земята ще бъде пълна
Със знанието на славата Господна,
Както водите покриват морето.

15 Горко на онзи, който напоява ближния си, -
На тебе, който изливаш яростта си, още ги и опиваш,
За да гледаш голотата им!

16 Напълнил си се със срам, а не със слава;
Пий и ти, и нека се открие краекожието ти,
Чашата на десницата Господна ще се обърне към тебе,
И гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.

17 Защото неправдата |ти| към Ливан ще те покрие,
И изтребването на уплашените животни,
Поради кръвта на човеците,
И насилието извършено |от тебе| на земята,
На града и на всичките му жители.

18 Какво ползва изваяният идол,
Та го е изваял художника му? -
Или леяният идол, учителят на лъжата,
Та уповава творителят му на делото си,
Тъй щото да прави неми идоли?

19 Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се! -
На немия камък: Дигни се!
Той ли ще |го| научи?
Ето, той е обкован със злато и сребро,
И няма никакво дишане в него.

20 Но Господ е в светия Си храм;
Млъкни пред Него, цяла земльо.

 

Проект BGphpBible 1.2.1, поддържан от: vanyog.com.