Книгата на пророк Амос - Глава  1

  1 Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, които чу във видение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, Иоасовия син, две години преди земетресението.

  2 И рече:
Господ ще изрикае от Сион,
И ще издаде гласа Си от Ерусалим;
Пасбищата на овчарите ще ридаят,
И върхът на Кармил ще повехне.

  3 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Дамаск,
Да! Поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото вършаха Галаад с железни дикани;

  4 Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов,
Та ще изпояде палатите на Венадада.

  5 Аз ще строша лостовете на Дамаск,
И ще изтребя от Авенското поле жителя,
И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър;
И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.

  6 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Газа,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото плениха всичките Ми люде,
За да ги предадат на Едома;

  7 Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа,
Та ще изпояде палатите му.

  8 Ще изтребя от Азот жителя,
И от Аскалон онзи, който държи скиптър;
Ще обърна ръката Си против Акарон,
И останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.

  9 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Тир,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието им,
Защото предадоха всичките Ми люде в плен на Едома,
И не помниха братския завет;

10 Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир,
Та ще изпояде палатите му.

11 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Едом,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото прогони брата си с меч,
И, като отхвърли всяко милосърдие,
Негодуванието му разкъсваше непрестанно,
И той пазеше гнева си всякога;

12 Но Аз ще изпратя огън върху Теман,
Та ще изпояде палатите на Восора.

13 Така казва Господ:
Поради три престъпления на амонците,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието им,
Защото разпаряха бременните жени на Галаад,
За да разширят пределите си;

14 Но Аз ще запаля огън в стената на Рава,
Та ще изпояде палатите му,
Всред силно викане в деня на боя,
Всред вихрушка в деня на бурята;

15 И царят им ще отиде в плен,
Той и първенците му заедно, казва Господ.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава