Книгата на пророк Амос - Глава  7

  1 Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето, Той образува скакалци, когато отавата почна да никне; и, ето, беше отавата подир царевата коситба.

  2 И когато скакалците изядоха тревата на земята, тогава рекох:
Господи Иеова, бъди милостив, моля Ти се!
Как да се издигне Яков? Защото е малък.

  3 Господ се разкая за това:
Няма да бъде, казва Господ.

  4 Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето, Господ Иеова вика на съд чрез огън; и огънят изпояде голямата бездна, и щеше да изпояде и Израилевият дял.

  5 Тогава рекох:
Господи Иеова, престани, моля Ти се!
Как да се издигне Яков? защото е малък.

  6 Господ се разкая затова:
И това няма да бъде, казва Господ Иеова.

  7 Това е, което ми показа: Ето, Господ стоеше при стена съградена с отвес, като държеше отвес в ръката си.

  8 И Господ ми рече: Що виждаш, Амосе?
И рекох: Отвес. Тогава рече Господ:
Ето, Аз ще туря отвес всред людете Си Израиля;
За напред няма вече да ги щадя.

  9 Високите Исаакови места ще запустеят,
И Израилевите светилища ще се съсипят;
И аз ще стана с меч против Израилевия дом.

10 Тогава свещеникът на Ветил Амасия прати до Израилевия цар Иеровоама да кажат: Амос направи заговор против тебе всред Израилевия дом; земята не може да търпи многото му думи.

11 Защото Амос така казва: Иеровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.

12 При това, Амасия рече на Амоса: О ти гледачо, иди, бягай в Юдовата земя, там яж хляб, и там пророкувай;

13 а във Ветил вече да не пророкуваш пак, защото е царско светилище и царски дворец.

14 Тогава Амос рече в отговор на Амасия: Не бях аз пророк, нито син на пророк, но бях говедар и берях черници;

15 а Господ ме взе от стадото, и Господ ми рече: Иди пророкувай на людете Ми Израиля.

16 Сега, прочее, слушай Господното слово: Ти казваш: Не пророкувай против Израиля, и да не капне от тебе дума против Исааковия дом.

17 Затова, така казва Господ:
Жена ти ще бъде блудница в града,
Синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч,
И земята ти ще се раздели с въже;
А сам ти ще умреш в нечиста земя,
И Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава