Книгата на пророк Амос - Глава  8

  1 Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето кошница с узрели1 плодове.

  2 И рече: Що виждаш Амосе?
И рекох: Кошница със зрели* плодове. Тогава Господ ми рече:
Дойде краят на людете Ми Израил;
Занапред няма вече да ги щадя.

  3 И в оня ден, казва Господ Иеова,
Храмовите песни ще бъдат виения;
Защото труповете ще бъдат много;
Навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.

  4 Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните,
И бихте погубвали сиромасите на тая земя,

  5 Казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито,
И съботата, за да изложим на продан пшеница,
Като смалим ефата, уголемим сикъла,
И мамим с лъжливи везни? -

  6 За да купим сиромасите с пари
И бедния за един чифт обуща,
И да продадем отсевките на пшеницата?

  7 Господ се закле в оня, с когото Яков се слави, като рече:
Наистина няма никога да забравя кое-да-било от делата им.

  8 Не ще ли се поклати земята за това,
И всеки, който живее на нея да жалее?
Така! И тя цяла ще се издига като Нил,
Ще се развълнува и спада пак като Египетската река.

  9 В оня ден казва Господ Иеова,
Ще направя да залезе слънцето на пладне,
И ще помрача земята посред бял ден.

10 Ще обърна пируванията ви в жалеене,
И всичките ви песни в плач;
Ще туря вретище на всички кръстове,
И плешивост на всяка глава;
И ще причиня жалеене като за единороден син,
И краят му ще бъде като ден на горчивина.

11 Ето, идат дни, казва Господ Иеова,
Когато ще изпратя глад на земята, -
Не глад за хляб, нито жажда за вода,
Но за слушане думите Господни.

12 Те ще се скитат от море до море
Да търсят словото Господно,
И ще обикалят от север до изток,
Но няма да го намерят.

13 В оня ден красивите девици
И юношите ще примират от жажда.

14 Ония, които се кълнат с престъплението на Самария,
Като казват: Твоят Бог живее, Дане!
И пътят на Вирсавее живее! -
Те ще паднат и никога няма да станат вече.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Летни.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава