Посланието към евреите - Глава  1

  1 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,

  2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,

  3 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,

  4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.

  5 Защото, кому от ангелите е рекъл Бог някога: -
"Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих";
и пак:
"Аз ще Му бъда Отец, и Той ще ми бъде Син"?

  6 А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: -
"И поклонете се Нему, всички Божии ангели".

  7 И за ангелите казва: -
"Който прави ангелите Си силни като ветрове,
И служителите Си като огнен пламък";

  8 А за Сина казва: -
"Твоят престол, о Боже, е до вечни векове;
И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

  9 Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие;
За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя".

10 и пак:
"В началото Ти, Господи, си основал земята,
И дело на Твоите ръце е небето;

11 Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш;
Да! те всички ще овехтеят като дреха,

12 И като одежда ще ги свиеш,
И те ще бъдат изменени;
Но Ти си същият,
И Твоите години няма да се свършат.

13 А кому от ангелите е рекъл някога: -
"Седи отдясно Ми
Докле положа враговете ти за твое подножие"?

14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава