За превода

Книгата на пророк Захария
Глава  4

ПОМОЩ  

  1 И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от съня си.

  2 И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах, и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте светила на него, и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му,

  3 и край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата, и едно отляво й.

  4 И проговорих та рекох на ангела, който говореше с мене, като казах: Какви са тия, господарю мой?

  5 И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са тия? И рекох: Не |зная|, господарю мой.

  6 Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва:
Не чрез сила, нито чрез мощ,
Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;

  7 Що си ти, планино велика?
Пред Зоровавела - поле!
Той ще изнесе връхния камък
С възклицание - Благодат! Благодат нему!

  8 При това, Господното слово дойде към мене и рече: -

  9 Ръцете на Зоровавела положиха основата на тоя дом;
Неговите ръце тоже ще го изкарат;
И ще познаеш, че Господ на Силите ме е пратил при вас.

10 Защото кой презира |тоя| ден на малките работи?
Понеже тия ще се радват, |сиреч|, тия седем,
|Които са| очите Господни,
Тичащи през целия свят,
Като видят отвеса в ръката на Зоровавела.

11 Тогава отговаряйки му рекох: Какви са тия две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво.

12 И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си |маслото като| злато?

13 А той в отговор ми рече:
Не знаеш ли какви са те?
И рекох: Не |зная|, господарю мой.

14 Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.

 

Проект BGphpBible 1.2.1, поддържан от: vanyog.com.