Книгата на пророк Захария - Глава  9

  1 Господното слово наложено на мене за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск, (защото Господните очи са върху всички човеци както и върху всичките Израилеви племена),

  2 още и над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.

  3 Тир си съгради крепост,
И натрупа сребро като пръст,
И чисто злато като калта по пътищата.

  4 Ето, Господ ще го изтощи,
И ще порази силата му по морето.
И той ще бъде погълнат от огън;

  5 Аскалон ще види и ще се уплаши;
И Газа, и ще се наскърби много;
И Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше,
Царят ще погине от Газа,
И Аскалон няма да се насели.

  6 Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот;
И Аз ще прекратя гордостта на филистимците.

  7 Ще отнема кръвта от устата им,
И гнусотиите измежду зъбите им;
И който остане ще бъде и той за нашия Бог,
И ще бъде като хилядник в Юда,
И Акарон като иевусецът.

  8 Около дома Си ще разположа Своя стан в защита против войска,
Та да не премине някой или се върне;
И никой насилник няма вече да замине през тях,
Защото сега видях с очите Си.

  9 Радвай се много синова дъщерьо;
Възклицавай, ерусалимска дъщерьо;
Ето, твоят цар иде при тебе;
Той е праведен, и спасява,
Кротък, и възседнал на осел,
Да! на осле, рожба на ослица.

10 Аз ще изтребя колесница из Ефрема,
И кон из Ерусалим,
И ще се отсече бойният лък;
Той ще говори мир на народите;
И владението Му ще бъде от море до море,
И от Ефрат до земните краища.

11 А колкото за тебе, Израилю, по причина на кръвта на сторения от тебе завет с Мене,
Аз изведох затворниците ти
Из безводния ров.

12 Върнете се в крепостта,
Вие обнадеждени затворници;
Още днес възвестявам,
Че ще ти въздам двойно;

13 Защото ще запъна Юда за Себе Си като лък,
Ще туря Ефрема като стрела;
И ще възбудя чадата ти, Сионе,
Против твоите чада Гърцио,
И ще те направя като меч на силен мъж.

14 Господ ще се яви над тях,
И стрелата Му ще излезе като мълния;
И Господ Иеова ще затръби,
И ще върви с южни вихрушки.

15 Господ на Силите ще ги защищава;
И те ще погълнат противниците, и ще ги повалят с камъни от прашка;
И ще пият, ще правят шум като от вино,
И ще се изпълнят като паница,
Като ъглите на олтара.

16 И в оня ден Господ техният Бог ще ги избави
Като Свои люде, за да бъдат Негово стадо;
Понеже ще бъдат като камъни на корона
Блестящи над земята Му.

17 Защото колко велика е благостта Му,
И колко голяма красотата Му!
Житото ще направи юношите да цъфтят,
И мъстът девиците.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава