За превода

Книгата на пророк Исаия
Глава  3

ПОМОЩ  

  1 Защото, ето, Господ, Иеова на Силите,
Ще отнеме от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката, -
Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода.

  2 |Всеки| силен и |всеки| ратник,
Съдията и пророка, чародея и стареца,

  3 Петдесетника и почтения и съветника,
Изкусния художник и вещия баяч.

  4 И ще им дам деца за князе,
Които детински ще владеят над тях

  5 И людете ще бъдат угнетявани човек от човека,
И всеки от ближния си;
Детето ще се големее против стареца,
И нищожният против почтения.

  6 Когато човек улови брата си |от| бащиния си дом, |и му каже:|
Ти имаш облекло, стани ни управител,
И нека бъде под твоя ръка това разорено |място|, -

  7 В същия ден той ще се закълне, казвайки:
Не ща да стана поправач,
Защото в къщата ми няма ни хляб ни облекло;
Няма да ме поставите управител на людете.

  8 Защото Ерусалим рухна, Юда падна,
Понеже и каквото говорят и каквото правят са противни на Господа,
И дразнят славните Му очи.

  9 Изгледът на лицето им свидетелствува против тях;
И те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият.
Горко на душата им! защото сами на себе си въздадоха зло.

10 Кажете на праведника, че |ще му бъде| добре,
Защото всеки |такъв| ще яде плода на делата си.

11 Горко на беззаконника! |нему ще бъде| зле,
Защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.

12 А за Моите люде, - деца ги угнетяват,
И жени владеят над тях.
Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате,
И развалят пътя, |по който| ходите.

13 Господ става за съд,
И застава да съди племената.

14 Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с князете им,
|И ще им каже|: Вие сте, които сте похабили лозето!
Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!

15 Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите?
Казва Господ Иеова на силите.

16 При това, казва Господ:
Понеже сионските дъщери са горди,
И ходят с надигната шия и с безсрамни очи,
Ходят тоже ситно, и дрънкат с нозете си,

17 Затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери,
И Господ ще открие голотата им.

18 В същия ден Господ ще отнеме
Славата на дрънкалките,
Мрежените забрадки и луничките

19 Обеците, гривните и тънките була,

20 И главовръзките, верижките около глезените и поясите,
Парфюмните кутии и хамайлиите,

21 Пръстените и обеците на носа,

22 Мантелата и туниките, шаловете и кесиите,

23 Огледалата и тънките ризи, чалмите и покривалата.

24 И вместо благоухание ще има гнилота,
Вместо пояс, въже,
Вместо накъдрени коси, плешивост,
Вместо нагръдник, опасване с вретище,
И вместо красота, |белези от| изгаряне.

25 Мъжете ти ще паднат от нож,
И силата ти във война.

26 И портите на |Сиона| ще охкат и ще плачат;
И той ще седи на земята изоставен.

 

Проект BGphpBible 1.2.1, поддържан от: vanyog.com.