Книгата на пророк Исаия - Глава  34

  1 Приближете се народи, за да чуете,
И внимавайте, племена;
Нека чуе земята и това, което я изпълва,
Светът и всичко, което се произвежда от него.

  2 Защото Господ негодува спрямо всичките народи,
И пламенно се гневи на всичките им множества;
Обрекъл ги е на изтребление,
Предал ги е на клане.

  3 Също и убитите им ще бъдат разхвърлени,
И вонята от труповете им ще се дигне,
И планините ще се разтопят в кръвта им.

  4 И цялото небесно множество ще се разложи,
И небето ще се свие като свитък;
И цялото му множество ще падне
Както пада лист от лоза,
И като паднал лист от смоковница.

  5 Понеже ножът Ми се напи в небесата,
Затова, ето, ще слезе за съдба върху Едом,
Да! върху людете, които Аз обрекох на изтребление.

  6 Ножът Господен е пълен с кръв,
Затлъстя с тлъстина,
С кръвта на агнетата и яретата,
С тлъстините на овнешките бъбреци;
Защото Господ има жертви във Восора,
И голямо клане в Едемската земя.

  7 Дивите волове ще слязат с тях,
И телците с биковете;
Земята им ще се напои с кръв,
И пръстта им ще затлъстее с тлъстина.

  8 Защото е ден на възмездие от Господа,
Година на въздаяния по сионовото състезание.

  9 Потоците на Едом ще се превърнат в смола.
И пръстта му в сяра,
И земята му ще стане пламтяща смола.

10 Няма да угасне ни нощем ни денем;
Димът й ще се издигне непрестанно;
Из род в род ще остане опустошена;
Никой не ще мине през нея до века.

11 Но пеликанът и ежът ще я наследят;
Кукумявката и гарванът ще живеят в нея;
И Господ ще простре върху нея връв за разорение,
И отвес за изпразване.

12 Колкото за благородните му, никой от тях няма да се намери там,
Та да провъзгласят царството;
И всичките му първенци ще достигнат до нищо.

13 Тръни ще поникнат в палатите му,
Коприва и къпини в крепостите му;
И ще бъде заселище на чакали,
Двор на камилоптици.

14 Дивите котки ще се срещат там с хиените,
И пръчът ще провиква към другаря си;
Тоже и бухалът ще се настани там
Като си намира място за почивка.

15 Там ще се загнездя стрелницата змия,
И, като носи яйца и мъти,
Ще събира малките си под сянката си;
Да! там ще се събират и лешоядите,
Всеки с другарката си.

16 Потърсете в книгата Господна та прочетете;
Никое от тия не ще липсва
Нито ще бъде без другарката си;
Защото казва Господ: Моите уста заповядаха това;
И самият Негов Дух ги събра.

17 Той хвърли жребие за тях,
И Неговата ръка им раздели с мерна връв оная земя;
Те ще я владеят до века,
Из род в род ще обитават в нея.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава