Книгата на пророк Исаия - Глава  35

  1 Пустото и безводното място ще се развеселят,
И пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем.

  2 Ще цъфти изобилно, и ще се развесели дори с радост и песни;
Ще се даде на нея славата на Ливан,
Превъзходството на Кармил и Сарод;
Те ще видят славата Господна,
Величието на нашия Бог.

  3 Укрепете немощните ръце,
И утвърдете ослабналите колена.

  4 Кажете на ония, които са с уплашено сърце;
Укрепете се! не бойте се!
Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние:
Той ще дойде и ще ви избави.

  5 Тогава очите на слепите ще се отворят,
И ушите на глухите ще се отпушат,

  6 Тогава куцият ще скача като елен,
И езикът на немия ще пее;
Защото в пустата земя ще избликнат води,
И потоци в пустинята.

  7 Нажеженият пясък ще стане езеро,
И жадната земя водни извори;
В заселището, гдето лежаха чакалите,
Ще има зеленина с тръстика и рогоз.

  8 И там ще има друм и път,
Който ще се нарече път на светостта;
Нечистият няма да мине през него, но ще бъде само за тях;
Пътниците - даже и глупавите - няма да се заблуждават по него.

  9 Лъв не ще има там,
Нито ще се качи по него хищен звяр;
Такъв не ще се намери там;
Но изкупените ще ходят по него.

10 Изкупените от Господа ще се върнат,
И ще дойдат с възклицание в Сион;
Вечно веселие ще бъде на главата им;
Ще придобият радост и веселие;
А скръб и въздишане ще побягнат.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава