Книгата на пророк Исаия - Глава  43

  1 А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове,
И Създателят ти, Израилю:
Не бой се, защото Аз те изкупих,
Призовах те по име; Мой си ти.

  2 Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда,
И през реките, те не ще те потопят;
Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш,
И пламъкът не ще те опали.

  3 Защото Аз съм Иеова твоят Бог,
Светият Израилев, твоят Спасител;
За твой откуп дадох Египет,
За тебе Етиопия и Сева.

  4 Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми,
И почетен, и аз те възлюбих,
Затова ще дам човеци за тебе,
И племена за живота ти.

  5 Не бой се, защото Аз съм с тебе;
От изток ще доведа потомството ти,
И от запад ще те събера;

  6 Ще река на севера: Възвърни,
И на юга: Не задържай;
Доведи синовете Ми от далеч,
И дъщерите Ми от земния край, -

  7 Всички, които се наричат с Моето име,
Които сътворих за славата Си;
Аз създадох всеки от тях, да! Аз го направих.

  8 Изведи слепите люде, които имат очи,
И глухите, които имат уши.

  9 Нека се съберат заедно всичките народи,
И нека се стекат племената;
Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития?
Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят
Та да чуят човеците и да рекат: Това е вярно.

10 Вие сте Мои свидетели, казва Господ,
И служителят Ми, когото избрах,
За да Ме познаете и да повярвате в Мене,
И да разберете, че съм Аз, -
Че преди Мене не е имало Бог,
И подир Мене няма да има.

11 Аз, Аз съм Господ;
И освен Мене няма спасител.

12 Аз възвестих, и спасих, и показах,
Когато не е имало между вас чужд Бог;
Затова вие сте Ми свидетели, казва Господ,
Че Аз съм Бог.

13 Да, преди да е имало време1, Аз съм;
И няма кой да избавя от ръката Ми;
Аз действувам, и кой ще Ми попречи?

14 Така казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев;
Заради вас пратих във Вавилон,
И ще доведа всички като бежанци,
Дори халдеите, в корабите, с които се хвалеха.

15 Аз съм Господ, Светият ваш,
Творецът Израилев, ваш Цар.

16 Така казва Господ,
Който прави път в морето,
И пътека в буйните води,

17 Който изважда колесници и коне, войска и сила:
Те всички ще легнат, няма да станат;
Унищожиха се, угаснаха като фитил.

18 Не си спомняйте предишните неща,
Нито мислете за древните събития.

19 Ето, Аз ще направя ново нещо;
Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него?
Да! ще направя път в пустинята,
И реки в безводната земя.

20 Полските зверове ще Ме прославят, -
Чакалите и камилоптиците, -
Защото давам вода в пустинята,
Реки в безводната земя,
За да напоя людете Си, избраните Си,

21 Людете, които създадох за Себе Си,
За да оповестяват хвалата Ми.

22 Но ти Якове, не Ме призова;
Но ти Израилю, се отегчи от Мене,

23 Не си Ми принасял агънцата на всеизгарянията си,
Нито си Ме почитал с жертвите си.
Аз не те заробих с приноси,
И не ти дотегнах с ливан.

24 Не си купил за Мене благоуханна тръстика с пари,
Нито си Ме наситил с тлъстината на жертвите си;
Но ти си Ме заробил с греховете си,
Дотегнал си Ми с беззаконията си,

25 Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си,
И няма да си спомня за греховете ти.

26 Подсети Ме, за да се съдим заедно;
Представи делото си, за да се оправдаеш.

27 Твоят праотец съгреши,
И учителите ти престъпиха против Мене.

28 Затова ще сваля от свещенството им2† великите служители3‡ на светилището,
И ще обрека Якова |на изтребление,
|И ще направя Израиля за поругание.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Ден.

2 Еврейски: Ще оскверня.

3 Първенците.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава