Книгата на пророк Исаия - Глава  8

  1 И Господ ми рече: Вземи си една голяма писателска дъска та напиши на нея с обикновени букви - За Махер-шалал-хаш-база1;

  2 и аз си избрах за верни свидетели свещеника Урия и Захария Еверехиевия син.

  3 Прочее, отидох при пророчицата; и тя зачна и роди син. И Господ ми рече: Наречи го Махер-шалал-хаш-баз;

  4 Защото преди да се научи детето да вика - Татко мой! и - Майко моя! богатството на Дамаск и користите на Самария ще се занесат пред асирийския цар.

  5 И Господ ми говори пак, казвайки:

  6 Понеже тия люде се отказаха от тихо течащите силоамски води,
И се радват за Расина и за Ромелиевия син,

  7 Затова, ето, Господ възвежда върху тях
Силните и големи води на Ефрат2†,
Асирийския цар и всичката му слава;
И като прелее всичките си канали
И наводни всичките си брегове,

  8 Ще нахлуе и през Юда, ще наводни и ще прелее, ще стигне до гуша,
И прострените му крила ще напълнят
Ширината на земята ти, Емануиле.

  9 Строшете се, народи, бъдете разломени,
И (чуйте всички, които сте в далечни страни!)
Опашете се; но ще бъдете разломени.
Опашете се; но ще бъдете разломени.

10 Съветвайте помежду си, но съветването ще се осуети;
Говорете дума, но тя няма да стои;
Защото Бог е с нас.

11 Защото така ми говори Господ със силна ръка,
И научи ме да не ходя в пътя на тия люде, като каза:

12 Да не наречете съюз всичко, което тия люде наричат съюз,
И да не се боите от това, от което те се боят,
Нито да се плашите.

13 Господа на Силите - Него осветете,
От Него да се страхувате, и пред Него да треперите.

14 И Той ще бъде за светилище, -
Но и за камък, о който да се спъват, и за канара, поради която да се оскърбяват
Двата Израилеви дома, -
За мрежа и за примка на ерусалимските жители.

15 И о Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат,
И в нея ще се впримчат и ще се уловят.

16 Завържи увещанието,
Запечатай поуката между учениците Ми.

17 И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом,
И на Него ще се надея.

18 Ето, аз и децата, които ми е дал Господ,
Сме за знамение и за предвещания в Израиля
От Господа на Силите, Който обитава на хълма Сион.

19 И когато ви рекат:
Допитвайте се до запитвачите на зли духове,
И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете:
Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог?
Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?

20 Нека прибягнат при закона и при свидетелството!
Ако не говорят според това слово,
Наистина няма зазоряване за тях.

21 И ще минат през тая земя зле притискани и изгладнели;
И когато огладнеят ще негодуват,
Ще злословят царя си и Бога си.
И ще погледнат нагоре.

22 После ще се взрат в земята,
И ето скръб и тъмнина, мрак на измъчване,
И широко разпространена черна нощ.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Тичай на корист, бързай на грабеж.

2 Еврейски: Реката.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава