Книгата на Исуса Навиева - Глава  15

  1 А на племето на юдейците, според семействата им, се падна по жребие земята до едомската граница; пустинята Цин на юг беше южният й край.

  2 И южната им граница беше от най-далечния край на Соленото море, от залива, който се простира към юг;

  3 и простираше се към юг до нагорнището на Акравим, преминаваше в Цин, възлизаше на юг от Кадис-варни, и минаваше край Есрон, възлизаше в Адар, завиваше към Карка,

  4 минаваше в Асмон, и излизаше при египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южна граница.

  5 А източната граница беше Соленото море до устието на Иордан. И границата на северната част почваше от залива на морето при устието на Иордан;

  6 и границата възлизаше до Ветагла и минаваше на север от Ветарава; и границата възлизаше до камъка на Воана Рувимовия потомък;

  7 и от долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал срещу нагорнището на Адумим, който е на южната страна на потока; после границата преминаваше към водата на Енсемес и свършваше до извора Рогил;

  8 и границата възлизаше през долината на Еномовия син, на южната страна на Евус (това е Ерусалим); и границата се възкачваше на върха на хълма, който е на запад срещу еномската долина, която е в северния край на долината на рефаимите;

  9 и от върха на хълма границата минаваше до извора на водата Нефтоя и излизаше в градовете на ефронската гора; и границата се отправяше към Ваала (която е Кириат-иарим);

10 и от Ваала границата завиваше западно към сиирската гора, и минаваше край северната страна на гората Ярим (който е Хасалон), и слизаше у Ветсемес, и минаваше през Тамна;

11 после границата излизаше към северната страна на Акарон; и границата се отправяше до Сикрон, и минаваше в гората Ваала, и излизаше в Явнеил; и границата свършваше при морето.

12 А западната граница беше край голямото море и пределите му.
Тия бяха границите, околовръст, на юдейците според семействата им.

13 И според заповяданото от Господа на Исуса, той даде на Халева Ефониевия син за дял между юдейците града на Арва, Енаковия баща, който град е Хеврон.

14 И Халев изпъди от там тримата Енакови сина: Сесая, Ахимана и Талмая, Енакови чада.

15 И от там отиде против жителите на Девир (а името на Девир по-напред беше Кириат-сефер).

16 И рече Халев: Който порази Кириат-сефер и го превземе, нему ще дам дъщеря си Ахса за жена.

17 И превзе го Готониил син на Кенеза, Халевовия брат; и той му даде дъщеря си Ахса за жена.

18 И като отиваше тя му внуши щото да поиска от баща й нива; и тъй, като слезе от осела, Халев й рече: Що ти е?

19 А тя каза: Дай ми благословение; понеже си ми дал южна страна, дай ми и водни извори. И той й даде горните извори и долните извори.

20 Това е наследството на племето на юдейците според семействата им.

21 А най-крайните градове в племето на юдейците към едомските граници на юг бяха: Кавсеил, Едар, Ягур,

22 Кина, Димона, Адада,

23 Кадес, Асор, Итнан,

24 Зиф, Телем, Ваалот,

25 Асор-адата, Кириот, Есрон (който е Асор),

26 Амам, Сема, Молада,

27 Асаргада, Есемон, Ветфалет,

28 Асар-суал, Вирсавее, Визиотия,

29 Ваала, Иим, Асем,

30 Елтолад, Хесил, Хорма,

31 Сиклаг, Мадмана, Сансана,

32 Леваот, Силеим, Аин и Римон; всичките градове със селата си бяха двадесет и девет.

33 В равнината бяха: Естаол, Сараа, Асна,

34 Заноа, Енганим, Тапфуа, Инам,

35 Ярмут, Одолам, Сохо, Азика,

36 Сагарим, Адитаим, Гедира и Гедиротаим; четиринадесет града със селата им;

37 Сенан, Адаса, Мигдалгад,

38 Далаан Масфа, Иоктеил,

39 Лахис, Васкат, Еглон,

40 Хавон, Лахмас, Хитлис,

41 Гедирот, Вет-дагон, Наама и Макида; шестнадесет града със селата им;

42 Ливна, Етер, Асан,

43 Ефта, Асена, Несив,

44 Кеила, Ахзив и Мариса; девет града със селата им;

45 Акарон и заселищата му със селата му;

46 от Акарон до морето всичките градове, които са близо при Азот, със селата им;

47 Азот и заселищата му със селата му, Газа и заселищата му със селата му, до египетския поток и голямото море с пределите му.

48 А в хълместите места: Самир, Ятир, Сохо,

49 Дана, Кириат-сана (който е Девир),

50 Анав, Естемо, Аним,

51 Гесен, Олон и Гило; единадесет града със селата им;

52 Арав, Дума, Есан,

53 Янум, Вет-тапфуа, Афека,

54 Хумата, Кириат-арва (който е Хеврон) и Сиор; девет града със селата им;

55 Маон, Кармил, Зиф, Юта,

56 Езраел, Иокдеам, Заноа,

57 Акаин, Гаваа и Тамна, десет града със селата им;

58 Алул, Ветсур, Гедор,

59 Маарат, Ветанот и Елтекон, шест града със селата им;

60 Кириат-ваал (който е Кириатиарим) и Рава, два града със селата им.

61 В пустинята: Ветарава, Мидин, Сехаха,

62 Нивсан, града на солта, и Енгади, шест града със селата им;

63 А юдейците не можеха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим; но евусейците живееха в Ерусалим с юдейците, и така живеят до днес.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава