За превода
 

Книгата на пророк Михея - Глава  1

Книгата на пророк Михея - Глава  1

  1 Господното слово, което дойде към моресетеца Михей в дните на Юдовите царе Иотам, Ахаз, Езекия, което чу във видение за Самария и Ерусалим:

  2 Слушайте, всички племена,
И ти, земльо, и всичко що има в тебе;
И нека бъде Господ Иеова свидетел против вас,
Господ из светия Си храм.

  3 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си,
И като слезе ще стъпи на земните височини.

  4 Планините ще се стопят под Него,
И долините ще се разпукнат,
Като восък пред огъня,
И като води, които се изливат низ стръмнина.

  5 Поради нечестието на Якова е всичко това,
И поради греховете на Израилевия дом.
Кое е нечестието на Якова? Не е ли Самария?
И кои са високите Юдови места?
Не е ли Ерусалим?

  6 Затова, ще направя Самария като грамада камъни в нива,
Място за садене лозе;
Ще изсипя камъните й в долината,
И ще оголя основите й.

  7 Всичките й ваяни идоли ще се изпотрошат,
Всичките дадени ней в заплата ще се изгорят в огън,
Да! всичките й идоли ще погубя;
Защото ги е събрала от заплата на блудство,
И в заплата на блудство ще се върнат.

  8 Затова ще ридая и плача,
Ще ходя съблечен и гол;
Ще вия като чакалите,
И ще жалея като камилоптиците.

  9 Защото раната й е неизцелима,
Тъй като дойде и до Юда,
Стигна до портата на людете Ми, до Ерусалим.

10 Не възвестявайте това в Гет; никак не плачете;
Във Вит-арфа1 се оваляй в праха.

11 Бягай, жителко на Сафир2† срамно заголена;
Жителката на Саанан не е излязла;
Риданието на Вит-езил ще оттегли от вас своето покровителство.

12 Защото жителката на Марот3‡ горчиво ожида благото,
Понеже зло слезе от Господа до ерусалимската порта.

13 Впрегни бързия кон в колесницата, ти жителко на Лахис,
Която беше първа причина за грях на сионовата дъщеря;
Защото в тебе се намериха Израилевите нечестия.

14 Затова, ще дадеш прощални подаръци на Моресет-гет;
Домовете на Ахзив4§ ще излъжат Израилевите царе,

15 Още ще ти доведа едного, който ще те владее, о жителко на Мариса5;
Израилевата слава ще дойде и до Одолам.

16 Оплешивей, и острижи главата си
За милите си чада;
Разшири плешивостта си като лешояд,
Защото отидоха от тебе в плен.

1 Т.е., Дом на прах.

2 Т.е., Хубост.

3 Т.е., Горест.

4 Т.е., Лъжа.

5 Т.е., Наследство.

 

Проект BGphpBible 2.0.1, поддържан от: vanyog.com.