За превода
 

Притчи Соломонови - Глава  21

Притчи Соломонови - Глава  21

  1 Сърцето на царя е в ръката на Господа, като водни бразди;
Той на където иска го обръща.

  2 Всичките пътища на човека са прави в неговите очи,
Но Господ претегля сърцата.

  3 Да върши човек правда и правосъдие
Е по-угодно за Господа от жертва

  4 Надигнато око и горделиво сърце,
Които за нечестивите са светилник, е грях.

  5 Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие,
А на всеки припрян само - оскъдност.

  6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара;
Които ги търсят, търсят смърт.

  7 Грабителството на нечестивите ще ги отвлече,
Защото отказват да вършат това, което е право.

  8 Пътят на развратния човек е твърде крив,
А делото на чистия е право.

  9 По-добре да живее някой в ъгъл на покрива,
Нежели в широка къща със свадлива жена.

10 Душата на нечестивия желае зло,
Ближният му не намира благоволение пред очите му.

11 Когато се накаже присмивателя, простият става по-мъдър,
И когато се поучава мъдрия, той придобива знание.

12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия,
Той съсипва нечестивите до унищожение.

13 Който затуля ушите си за вика на сиромаха, -
Ще викне и той, но няма да бъде послушан.

14 Тайният подарък укротява ярост,
И подаръкът в пазуха укротява силен гняв.

15 Радост е на праведния да върши правосъдие,
А измъчване е за ония, които вършат беззаконие.

16 Човек, който се отбие от пътя на разума,
Ще стигне в събранието на мъртвите1.

17 Който обича удоволствие осиромашава,
Който обича вино и масло не забогатява.

18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния,
И коварният наместо праведните.

19 По-добре да живее някой в пуста земя,
Нежели със свадлива жена и досада.

20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
А безумният човек ги поглъща.

21 Който следва правда и милост,
Намира живот, правда и чест.

22 Мъдрият превзема с пристъп града на мощните,
И събаря силата, на която те уповават.

23 Който въздържа устата си и езика си
Опазва душата си от смущения.

24 Присмивател се нарича оня горделив и надменен човек,
Който действува с високоумна гордост.

25 Желанието на ленивия го умъртвява,
Защото ръцете му не искат да работят,

26 Той се лакоми цял ден,
А праведният дава и не му се свиди.

27 Жертвата на нечестивите е мерзост, -
Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!

28 Лъжливият свидетел ще загине,
А човек, който слуша поука - ще го търсят да говори всякога.

29 Нечестив човек прави дръзко лицето си,
А праведният оправя пътищата си.

30 Няма мъдрост, няма разум,
Няма съвещание против Господа.

31 Конят се приготвя за деня на боя,
Но избавлението е от Господа.

1 Или: Сенките.

 

Проект BGphpBible 2.0.1, поддържан от: vanyog.com.