Притчи Соломонови - Глава  22

  1 За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство,
И благоволение е по-добро от сребро и злато.

  2 Богат и сиромах се срещат;
Господ е Създателят на всички тях.

  3 Благоразумният предвижда злото и се укрива.
А неразумните вървят напред - и страдат.

  4 Наградата на смирението и на страха от Господа
Е богатство, слава и живот.

  5 Тръни и примки има по пътя на опакия,
Който пази душата си се отдалечава от тях.

  6 Възпитавай детето отрано в подходящия за него път,
И не ще се отклони от него, дори когато остарее.

  7 Богатият властвува над сиромасите,
И който взема на заем е слуга на заемодавеца.

  8 Който сее беззаконие ще пожъне бедствие,
И жезълът на буйството му ще изчезне.

  9 Който има щедро око ще бъде благословен
Защото дава от хляба си на сиромаха.

10 Изпъди присмивателя и препирнята ще се махне,
И свадата и позорът ще престанат.

11 Който обича чистота в сърцето
И има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.

12 Очите на Господа пазят онзи, който има знание,
И той осуетява думите на коварния.

13 Ленивецът казва: Лъв има вън!
Ще бъда убит всред улиците!

14 Устата на чужди жени са дълбока яма,
И оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея.

15 Безумието е вързано в сърцето на детето,
Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.

16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си,
И който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.

17 Приклони ухото си та чуй думите на мъдрите,
И взимай присърце моето знание,

18 Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си,
И ако бъдат всякога готови върху устните ти.

19 За да бъде упованието ти на Господа,
Аз те научих на тях днес - да! тебе.

20 Не писах ли ти хубави неща
От съвет и знание.

21 За да те направя да познаеш верността на думите на истината,
Та да отговаряш с думи на истината на ония, които те пращат?

22 Не оголвай сиромаха, защото той е беден,
Нито притеснявай в портата угнетения,

23 Защото Господ ще защити делото им,
И ще оголи живота на ония, които са ги оголили.

24 Не завързвай приятелство с ядовит човек,
И не ходи с гневлив човек.

25 Да не би да научиш пътищата му,
И да приготвиш примка за душата си.

26 Не бъди от тия, които дават ръка
От тия, които стават поръчители за дългове,

27 Ако нямаш с какво да платиш,
Защо да вземат постелката ти изпод тебе?

28 Не премествай старите межди,
Които са положили бащите ти.

29 Видял ли си човек трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава