Притчи Соломонови - Глава  5

  1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми.
Приклони ухото си към разума ми,

  2 За да опазиш разсъдливост,
И устните ти да пазят знание.

  3 Защото от устните на чуждата жена капе мед,
И устата й са по-меки от дървено масло;

  4 Но сетнините й са горчиви като пелин,
Остри като изострен от двете страни меч.

  5 Нозете й слизат в смърт,
Стъпките й стигат до ада,

  6 Тъй че тя никога не намира пътя на живота;
Нейните пътеки са непостоянни, и тя не знае на къде водят.

  7 Прочее, чада, слушайте мене,
И не отстъпвайте от думите на устата ми.

  8 Отдалечи пътя си от нея.
И не се приближавай до вратата на къщата й,

  9 Да не би да дадеш жизнеността си на други.
И годините си на немилостивите; -

10 Да не би да се наситят чужди от имота ти,
И трудовете ти да отидат в чужд дом;

11 А ти да охкаш в сетнините си,
Когато месата ти и тялото ти се изнурят,

12 И да казваш: Как можах да намразя поуката,
И сърцето ми да презре изобличението,

13 И аз да не послушам гласа на учителите си,
Нито да приклоня ухото си към наставниците си!

14 Малко остана да изпадна във всяко зло
Всред събранието и множеството.

15 Пий вода от своята си щерна,
И оная, която извира от твоя кладенец.

16 Вън ли да се изливат изворите ти,
И водни потоци по улиците?

17 Нека бъдат само на тебе,
А не и на чужди заедно с тебе.

18 Да бъде благословен твоят извор,
И весели се с жената на младостта си.

19 Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна;
Нейните гърди да те задоволяват във всяко време;
И възхищавай се винаги от нейната любов.

20 Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена,
И да прегръщаш обятията на чужда жена?

21 Защото пътищата на човека са пред очите на Господа,
И Той внимателно измерва всичките му пътеки.

22 Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония,
И с въжетата на своя грях ще бъде държан.

23 Той ще умре от своето отказване от поука;
И от голямото си безумие ще се заблуди.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава