Притчи Соломонови - Глава  7

  1 Сине мой, пази думите ми,
И запазвай заповедите ми при себе си.

  2 Пази заповедите ми и ще живееш -
И поуката ми, като зеницата на очите си.

  3 Вържи ги за пръстите си,
Начертай ги на плочата на сърцето си,

  4 Кажи на мъдростта: Сестра ми си;
И наречи разума сродник,

  5 За да те пазят от чужда жена,
От чужда жена, която ласкае с думите си.

  6 Понеже, като погледвах през решетките
На прозореца на къщата си,

  7 Видях между безумните,
Съгледах между младежите,
Един млад, безумен човек.

  8 Който минаваше по улицата близо до ъгъла й,
И отиваше по пътя към къщата й.

  9 Беше в дрезгавината, когато се свечери,
В мрака на нощта и в тъмнината.

10 И посрещна го жена,
Облечена като блудница и с хитро сърце;

11 (Бъбрица и упорита, -
Нозете й не остават вкъщи

12 Кога по улиците, кога по площадите,
Тя причаква при всеки ъгъл);

13 Като го хвана, целуна го
И с безсрамно лице му каза:

14 Като бях задължена да принеса примирителни жертви,
Днес изпълних обреците си,

15 Затова излязох да те посрещна
С желание да видя лицето ти и намерих те.

16 Постлала съм легло с красиви покривки,
С шарени платове от египетска прежда.

17 Покадила съм леглото си
Със смирна, алой и канела.

18 Ела, нека се наситим с любов до зори.
Нека се насладим с милувки.

19 Защото мъжът ми не е у дома.
Замина на дълъг път;

20 Взе кесия с пари в ръката си,
Чак на пълнолуние ще се върне у дома.

21 С многото си предумки тя го прелъга,
Привлече го с ласкателството на устните си.

22 Изведнъж той тръгна подире й,
Както отива говедо на клане,
Или както безумен в окови за наказание,

23 Докато стрела прониза дроба му, -
Както птица бърза към примката, без да знае, че това е против живота й.

24 Сега, прочее, чада, послушайте ме.
И внимавайте в думите на устата ми.

25 Да се не уклонява сърцето ти в пътищата й,
Да се не заблудиш в пътеките й;

26 Защото мнозина е направила да паднат ранени;
И силни са всичките убити от нея.

27 Домът й е път към ада,
И води надолу в клетките на смъртта.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава