Псалм  1

  1 Блажен оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;

  2 Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

  3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.

  4 Не е така с нечестивите;
Но те са като плявата, която вятърът отвява.

  5 Затова, нечестивите няма да устоят в съда,
Нито грешните в събора на праведните;

  6 Защото Господ наблюдава пътя на праведните;
А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава