За превода

Псалм  110

ПОМОЩ  

  1 (По слав. 109).
Давидов псалом
Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми
Докле положа враговете |ти| за твое подножие.

  2 Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти;
Владей всред враговете си.

  3 В деня, |когато събереш| силата си, твоите люде |ще| представят себе си доброволно, в света премяна;
Твоите млади |ще дойдат| при тебе |като| росата из утробата на зората.

  4 Господ се закле, (и не ще се разкае), |като каза|:
Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.

  5 Господ, |стоящ| отдясно ти,
Ще порази царя в деня на гнева си.

  6 Ще извърши съд между народите, ще напълни |земята| с трупове,
Ще смаже главата на |неприятелите| по широкия свят.

  7 Ще пие от потока край пътя;
Затова ще дигне глава високо.

 

Проект BGphpBible 1.2.1, поддържан от: vanyog.com.