Псалм  112

  1 (По слав. 111). По еврейски азбучен псалом.
Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа,
Който много се възхищава от заповедите Му.

  2 Потомството му ще бъде силно на земята;
Родът на праведните ще се благослови.

  3 Изобилие и богатство ще има в дома му;
И правдата му ще трае до века.

  4 Виделина изгрява в тъмнината за праведните;
Той е благ, и милостив, и праведен.

  5 Блазе на човека, който показва милост и дава на заем;
Ще поддържа делото си в съда.

  6 Наистина никога няма да се поклати;
Праведният е вечен паметник.

  7 От лош слух не ще се бои;
Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.

  8 Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои
До тогаз, до когато види повалянето на неприятелите си.

  9 Разпръсна, даде на сиромасите;
Правдата му трае до века;
Рогът му ще се издигне на почит.

10 Нечестивият ще види това и ще се наскърби,
Ще поскърца със зъби, и ще се стопи;
Желаното от нечестивите ще погине.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава