Псалм  12

  1 (По слав. 11). За първия певец на осмострунна арфа1. Давидов псалом.
Помогни, Господи; защото не остана вече благочестив;
Защото се губят верните измежду човешките чада.

  2 Всеки говори лъжа с ближния си;
С ласкателни устни говорят от двоелично сърце.

  3 Господ ще изтреби всичките ласкателни устни,
Език, който говори големи неща.

  4 На ония, които са казвали: Ще надвием с езика си;
Устните ни са наши; кой е господар над нас?

  5 Поради насилствуването над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се,
Сега ще стана, казва Господ;
Ще туря в безопасност онзи когото презират2†.

  6 Господните думи са чисти думи,
Като сребро претопено в пещ от пръст
Пречистено седем пъти.

  7 Ти, Господи, ще ги закриляш,
Ще пазиш всеки от тях от това поколение до века,

  8 При все, че нечестивите ходят свободно от всяка страна,
Понеже безчестието се въздига между човешките синове.


Предишна глава Следваща глава


1 Псал. 6, надписа.

2 Еврейски: Срещу когото духат.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава