Псалм  128

  1 (По слав. 127). Песен на възкачванията.
Блажен всеки, който се бои от Господа,
И ходи в Неговите пътища;

  2 Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш.

  3 Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти,
Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,

  4 Ето, така ще се благослови човекът,
Който се бои от Господа.

  5 Господ да те благослови от Сион,
И да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си,

  6 Дори да видиш чада от чадата си!
Мир на Израиля!

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава