Псалм  17

  1 (По слав. 16). Давидова молитва.
Послушай, Господи, правото; внимавай на вика ми;
Дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни.

  2 Нека излезе присъдата ми от присъствието Ти;
Очите Ти нека гледат справедливо.

  3 Изпитал си сърцето ми; посетил си ме нощно време;
Опитал си ме; и не си намерил в мене никакво зло намерение.
Мислите ми не надвишават устата ми.

  4 Колкото за човешките дела, чрез думите на Твоите уста
Аз опазих себе си от пътищата на насилниците.

  5 Стъпките ми са се пазили здраво в Твоите пътища;
Нозете ми не са се подхлъзнали.

  6 Аз Те призовах, Боже, защото ще ми отговориш;
Приклони към мене ухото Си, и послушай думите ми.

  7 Яви чудесните Си милосърдия,
Ти, Който с десницата Си избавяш уповаващите на Тебе.
От ония, които въстават против тях.

  8 Пази ме като зеница на око;
Скрий ме под сянката на крилата Си

  9 От нечестивите, които ме съсипват,
От неприятелите на душата ми, които ме окръжават.

10 Обградени са от своята тлъстина;
Устата им говорят горделиво.

11 Те обиколиха вече стъпките ни;
Насочиха очите си, за да ни тръшнат на земята;

12 Всеки един от тях прилича на лъв, който желае да разкъса.
И на лъвче, което седи в скришни места.

13 Стани, Господи, предвари го, повали го;
С меча Си избави душата ми от нечестивия, -

14 От човеци, Господи, с ръката Си,
От светските човеци, чиито дял е в тоя живот,
И чийто корем пълниш със съкровищата Си;
Които са наситени с чада,
И останалия си имот оставят на внуците си.

15 А аз ще видя лицето Ти в правда;
Когато се събудя ще се наситя от изгледа Ти.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава