За превода

Псалм  34

ПОМОЩ  

  1 (По слав. 33). Псалом на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха *, който го пусна, та си отиде.
По еврейски азбучен псалом.
Ще благославям Господа на всяко време
Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

  2 С Господа ще се хвали душата ми;
Смирените ще чуят това и ще се зарадват.

  3 Величайте Господа с мене,
И заедно нека възвеличим името Му.

  4 Потърсих Господа; и Той ме послуша,
И от всичките ми страхове ме избави.

  5 Погледнаха към Него; и светнаха очите им,
И лицата им никога няма да се посрамят.

  6 Тоя сиромах извика; и Господ го послуша,
И от всичките му неволи го избави.

  7 Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят,
И ги избавя.

  8 Вкусете и вижте, че Господ е благ;
Блажен оня човек, който уповава на Него.

  9 Бойте се от Господа, вие Негови светии;
Защото за боящите се от Него няма оскъдност.

10 Лъвчетата търпят нужда и глад;
Но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.

11 Дойдете, чада, послушайте мене;
Ще ви науча на страх от Господа.

12 Желае ли човек живот,
Обича ли дългоденствие, за да види добрини? -

13 Пази езика си от зло
И устните си от лъжливо говорене.

14 Отклонявай се от злото и върши доброто,
Търси мира и стреми се към него.

15 Очите на Господа са върху праведните,
И ушите Му към техния вик.

16 Лицето на Господа е против ония, които вършат зло,
За да изтреби помена им от земята.

17 Праведните извикаха, и Господ послуша,
И от всичките им беди ги избави.

18 Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце,
И спасява ония, които са с разкаян дух.

19 Много са неволите на праведния;
Но Господ го избавя от всички тях;

20 Той пази всичките му кости;
Ни една от тях не се строшава.

21 Злощастието ще затрие грешния;
И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.

22 Господ изкупва душата на слугите Си;
И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.

 

Проект BGphpBible 1.2.1, поддържан от: vanyog.com.