Псалм  61

  1 (По слав. 60). За първия певец, върху струнни инструменти. Давидов |псалом.
|Послушай вика ми, Боже,
Внимавай на молбата ми.

  2 От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми;
Заведи ме на канарата, която е много висока за мене.

  3 Защото Ти ми стана прибежище,
Яка кула за закрила от неприятеля.

  4 В шатъра Ти ще обитавам винаги;
Ще прибягна под покрива на Твоите крила; (Села).

  5 Защото Ти, Боже, си чул обреците ми,
Дал си ми наследство каквото даваш на ония, които се боят от името Ти.

  6 Ще притуриш дни върху дните на царя,
И годините му като род върху род.

  7 Той ще пребъдва пред Бога до века;
Заповядай да го пазят милосърдието и верността.

  8 Така ще славословя винаги Твоето име,
Като изпълнявам обреците си всеки ден.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава