Псалм  82

  1 (По слав. 81). Асафов псалом.
Бог стои в Божия събор,
Съди всред боговете.

  2 До кога ще съдите несправедливо,
И ще лицеприятелствувате към нечестивите? (Села.)

  3 Съдете справедливо сиромаха и сирачето;
Отдавайте правото на оскърбения и бедния.

  4 Избавяйте сиромаха и немотния,
Отървавайте ги от ръката на нечестивите.

  5 Те не знаят нито разбират,
Ходят насам натам в тъмнина;
Всичките основи на земята се разклащат.

  6 Аз рекох: Богове сте вие;
Всички сте синове на Всевишния.

  7 А при все това вие ще умрете като човеци,
И ще паднете като един от князете.

  8 Стани, Боже, съди земята;
Защото Ти имаш наследство всред всичките народи.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава