Псалм  91

  1 (По слав. 90).
Който живее под покрива на Всевишния,
Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

  2 Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на Когото уповавам.

  3 Защото Той ще те избавя от примката на ловеца
И от гибелен мор.

  4 С перата Си ще те покрива;
И под крилата Му ще прибегнеш;
Неговата вярност е щит и закрила.

  5 Няма да се боиш от нощен страх,
От стрелата, която лети денем,

  6 От мор, който ходи в тъмнина,
От погибел, която опустошава всред пладне.

  7 Хиляда души ще падат от страната ти,
И десет хиляди до десницата ти,
Но до тебе няма да се приближи.

  8 Само с очите си ще гледаш,
И ще видиш възмездието на нечестивите

  9 Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое,
И си направил Всевишния обиталището си,

10 Затова няма да те сполети никакво зло,
Нито ще се приближи язва до шатъра ти.

11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе
Да те пазят във всичките ти пътища.

12 На ръце ще те дигат,
Да не би да удариш о камък ногата си.

13 Ще настъпиш лъв и аспид;
Ще стъпчеш млад лъв и змия.

14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ,
Затова ще го избавя;
Ще го поставя в безопасност1, защото е познал името Ми.

15 Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам;
С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.

16 Ще го наситя с дългоденствие,
И ще му покажа спасението, което върша.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: На всичко.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава