Числа или четвъртата от петте Моисееви книги - Глава  24

  1 И Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израиля, не отиде както друг път да търси гадания, но обърна лицето си към пустинята.

  2 И като подигна очи, Валаам видя Израиля заселен според племената си; и Божият Дух слезе на него.

  3 И почна притчата си, казвайки: -
Валаам син Веоров каза:
И човекът, който има отворени очи, каза;

  4 Каза оня, който чу Божиите думи,
Който видя видението от Всесилния,
Който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени:

  5 Колко са красиви твоите шатри, Якове,
Твоите скинии, Израилю!

  6 Като долини са разпрострени,
Като градини по речни брегове,
Като алоини дървета, които Господ е насадил,
Като кедри покрай водите.

  7 Ще се излива вода из ведрата му,
И потомството му ще се простира в много води;
Царят му ще бъде по-висок от Агага,
И царството му ще се възвеличи.

  8 Бог го изведе из Египет;
Има сила, както див вол;
Ще пояде неприятелските нему народи,
Ще строши костите им, и ще ги удари със стрелите си.

  9 Легнал е и лежи като лъв
И като лъвица; кой ще го възбуди?
Благословен, който те благославя!
И проклет, който те проклина!

10 Тогава гневът на Валака пламна против Валаама, и изпляска с ръце: и Валак рече на Валаама: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, три пъти ти все ги благославяш.

11 Сега, прочее, бягай на мястото си; рекох си да те въздигна до голяма почит; но, ето, Господ те въздържа от почит.

12 А Валаам рече на Валака: Не говорих ли аз и на твоите посланици, които ми прати, като казах:

13 Ако би ми дал Валак и къщата си пълна със сребро и злато, не мога да престъпя Господното повеление и да направя добро или зло от себе си, но онова, което Господ проговори, него ще кажа?

14 И сега, ето, аз си отивам при своите люде; ела да ти кажа какво ще направят тия люде на твоите люде в послешните дни.

15 И като почна притчата си, рече: -
Валаам син Веоров каза,
И човекът с отворени очи, каза:

16 Каза оня, който чу думите Божии,
Който има знание за Всевишния
Който видя видението от Всесилния,
Който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени:

17 Виждам го, но не сега;
Гледам го, но не отблизо;
Ще излезе звезда от Якова,
И ще се въздигне скиптър от Израиля;
Ще порази моавските първенци,
И ще погуби всичките Ситови1 потомци.

18 Едом ще бъде притежаван,
Още Сиир ще бъде притежаван от неприятелите си;
А Израил ще действува мощно.

19 Един произлязъл от Якова ще завладее
И ще погуби останалите от града.

20 А като видя Амалика, продължи притчата си и каза: -
Амалик е пръв между народите;
Но най-сетне съвсем ще се изтреби.

21 А като видя кенейците продължи притчата си и каза: -
Яко е твоето жилище,
И положил си гнездото си на канарата,

22 Но кенейците ще се разорят
Догде те заплени Асур.

23 Още продължи притчата си и каза: -
Уви! кой ще остане жив,
Когато Бог извърши това?

24 Но кораби ще дойдат от крайморията на Китим,
И ще смирят Асура, и ще смирят Евера;
Но и дошлите съвсем ще се изтребят.

25 Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна на мястото си; също и Валак отиде по пътя си.


Предишна глава Следваща глава


1 Или, бунтовнически.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава