Първото съборно послание на Иоана - Глава  1

  1 Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота, -

  2 (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), -

  3 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.

  4 И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.

  5 И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.

  6 Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.

  7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

  8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

  9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

10 Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава