Първото послание на апостол Павел към коринтяните - Глава  1

  1 Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен,

  2 до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш:

  3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа.

  4 Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса

  5 че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него,

  6 (по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас),

  7 така щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос,

  8 Който и докрай ще ви утвърждава, та да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.

  9 Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ.

10 Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.

11 Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри.

12 С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов.

13 Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?

14 Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия,

15 да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.

16 Кръстих още и Стефаниновия дом; освен тия, не помня да съм кръстил някой друг.

17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си.

18 Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

19 Понеже е писано:
"Ще унищожа мъдростта на мъдрите,
И разума на разумните ще отхвърля".

20 Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?

21 Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.

22 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;

23 а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;

24 но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост.

25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.

26 Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.

27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;

28 още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,

29 за да не се похвали ни една твар пред Бога.

30 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

31 тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава