Първа книга на летописите - Глава  2

  1 Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,

  2 Дан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.

  3 Юдови синове: Ир, Онан и Шела: тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе лош пред Господа, та Той го умъртви.

  4 И снаха му Тамар му роди Фареса и Зара. Всичките Юдови синове бяха петима.

  5 Фаресови синове: Есрон и Амул.

  6 А Зарови синове: Зимрий1††, Етан, Еман, Халкол и Дара2‡‡; всичко петима.

  7 А Хармиев син: Ахар3§§, смутителят на Израиля, който извърши престъпление относно обреченото.

  8 А Етанов син - Азария.

  9 А синове, които се родиха на Есрона: Ерамеил, Арам и Халев.

10 И Арам роди Аминадава: а Аминадав роди Наасона, първенец на Юдовите потомци.

11 А Наасон роди Салмона: Салмон роди Вооза;

12 Вооз роди Овида; Овид роди Есея;

13 а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,

14 четвъртия Натанаил, петия Радай,

15 шестия Осем и седмия Давид.

16 А техни сестри бяха Саруия и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Иоав и Асаил;

17 и Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Иетер4.

18 И Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.

19 И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ора.

20 А Ор роди Урия; а Урий роди Веселеила.

21 И после Есрон влезе при дъщерята на Махира Галаадовия баща; той я взе като беше на шестдесет години на възраст, и тя му роди Сегува;

22 А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.

23 И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки, с Кенат и селата му, шестдесет града. Всички тия бяха синове на Махира, Галаадовия баща.

24 А след като умря Есрон в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхора бащата на Текуе.

25 И синовете на първородния на Есрона, Ерамеила, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.

26 Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара; тя бе майка на Онама.

27 А синовете на първородния на Ерамеила, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.

28 И синовете на Анама бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.

29 И името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида.

30 А Надавови синове бяха: Селед и Апаим; и Селед умря бездетен.

31 А син на Апаима беше Есий; а син на Есия, Сисан; а син на Сисана, Аалай.

32 А синовете на Ядая Самаевия брат бяха: Етер и Ионатан; и Етер умря бездетен;

33 а синовете на Ионатана: Фалет и Заза. Тия бяха потомците на Ерамеила.

34 А Сисан нямаше синове, но дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;

35 и Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атая;

36 а Атай роди Натана; Натан роди Завада;

37 Завад роди Ефлала; Ефлал роди Овида;

38 Овид роди Ииуя; Ииуй роди Азария;

39 Азария роди Хелиса; Хелис роди Елеаса;

40 Елеас роди Сисамая; Сисамай роди Селума;

41 Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисама.

42 А синовете на Хелева Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който бе баща на Зиф; и син на Мариса бе Ави-хеврон.

43 А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема.

44 А Сема роди Раама, Иоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.

45 И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.

46 А наложницата на Халева, Гефа, роди Харана, Моса и Газеза; а Харан роди Газеза.

47 А Ядаеви синове: Регем, Иотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.

48 И наложницата на Халева, Мааха, роди Севера и Тирхана;

49 роди още Сагафа, Мадмановия баща, Сева Махвановия баща и бащата на Гавая; и Халевова дъщеря бе Ахса.

50 Ето синовете на Халева, син на първородния на Ефрата, Ор: Совал Кириатиаримовият баща,

51 Салма Витлеемовият баща, и Ареф Вет-гадеровият баща.

52 А на Совала Кириатиаримовия баща синовете бяха Арое5 и половината от манахатците.

53 А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците от тях произлязоха сарайците и естаолците.

54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Иоав, половината от манахатците, сарайците,

55 семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амата, прадед на Рихавовия дом.


Предишна глава Следваща глава


1 В Ис Нав. 7:1, Завдий.

2 В 3 Цар. 4:31, Дарда.

3 В Ис Нав. 7:1, Ахан.

4 Във 2 Цар. 17:25, Итра, израилтянин.

5 В гл. 4:2, Реаия.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава