Първото съборно послание на Петра - Глава  1

  1 Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,

  2 избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.

  3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,

  4 за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,

  5 които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.

  6 В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,

  7 с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;

  8 Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

  9 като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.

10 За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас;

11 като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите.

12 И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.

13 Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.

14 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си;

15 но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;

16 защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет".

17 И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване,

18 като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,

19 но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,

20 Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас,

21 които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

22 Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,

23 тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].

24 Защото
"Всяка твар е като трева,
И всичката й слава като цвят от трева;
Тревата изсъхва, и цветът й окапва,

25 Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава