За превода

Второто послание на апостол Павел към коринтяните
Глава  11

ПОМОЩ  
Тълкувание  

  1 Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме,

  2 защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя |като| чиста девица на Христа.

  3 Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви |и отпадне| от простотата и чистотата, която |дължите| на Христа.

  4 Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или |ако| получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно |го| търпите.

  5 Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тия превъзходни апостоли!

  6 А пък, ако и да |съм| в говоренето прост, в знанието не |съм;| дори ние по всякакъв начин сме ви показали |това| във всичко.

  7 Грях ли съм сторил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром?

  8 Други църкви обрах, като вземах заплата |от тях|, за да служа на вас;

  9 а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не отегчих никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих, и ще се пазя, да не ви отегча.

10 Заради Христовата истинност, която е и в мене, никой няма да ми отнеме тая похвала в ахайските места.

11 Защо? Защото ви не обичам ли? Знае Бог!

12 А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на тия, които търсят причина |против мене|, та относно това, с което те се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме и ние.

13 Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли.

14 И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел;

15 тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.

16 Пак казвам, никой да не ме счита за безумен; иначе, приемете ме като безумен, та да се похваля и аз малко нещо.

17 (Това, което казвам, не го казвам по Господа, но като в безумие, в тая |моя| увереност на хваленето.

18 Тъй като мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз).

19 Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните;

20 понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето.

21 За |свое| унижение |го| казвам, като че ли сме били слаби; но с каквото се осмелява някой |да се хвали|, (в безумие говоря), осмелявам се и аз.

22 Евреи ли са? И аз съм; израилтяни ли са? И аз съм; Авраамово потомство ли са? И аз съм;

23 служители Христови ли са? (в безумие говоря), аз повече: |бил съм| в повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти и на смърт.

24 Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет |удара| без един;

25 три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини.

26 Много пъти |съм бил| и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя;

27 в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота;

28 и, освен |другите| неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките църкви.

29 Кой изнемощява, без да изнемощявам и аз? Кой се съблазнява без да се разпалям аз?

30 Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми.

31 Бог и Отец на Господа Исуса [Христа], Който е благословен до века, знае, че не лъжа.

32 (В Дамаск областният управител на цар Арета тури стража в град Дамаск за да ме улови;

33 и през прозорец по стената ме спуснаха с кош, та избягах от ръцете |му|).

 

Проект BGphpBible 1.2.1, поддържан от: vanyog.com.