Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Втора книга на летописите - Глава  4

Втора книга на летописите - Глава  4

  1 При това направи меден олтар, с дължина двадесет лакътя, а височина десет лакътя.

  2 Направи още леяно море, с устие десет лакътя широко, кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

  3 И под устието му имаше образи на волове1‡, които го обикаляха наоколо, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; воловете бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него.

  4 То стоеше на дванадесет вола; три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг, и три гледаха към изток, а морето стоеше върху тях; и задните части на всички бяха навътре.

  5 Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди вати вода.

  6 Направи още десет умивалници, от които тури пет отдясно и пет от ляво на дома, за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето, обаче, бе за да се мият в него свещениците.

  7 Направи и десетте златни светилника, според наставлението за тях, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво.

  8 И направи десет трапези, които тури в храма, пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена.

  9 При това направи двора за свещениците, и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с мед.

10 И постави морето от дясната страна на дома, към изток, къде юг.

11 Хирам направи и котлите, лопатите и легените.
Така Хирам свърши изработването на работите, които направи на цар Соломона за Божия дом:

12 двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

13 четирите стотин нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа - за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете.

14 Тоже направи подножията; направи и умивалниците върху подножията;

15 и едното море с дванадесетте вола под него.

16 Също и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майсторът му Хирам направи на цар Соломона за Господния дом от лъскава мед.

17 На Иорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Середата.

18 Така Соломон направи всички тия вещи, толкоз много, щото теглото на медта не можеше да се пресметне.

19 Също Соломон направи всички вещи, които бяха за Божия дом; и златния олтар; и трапезите, на които се полагаха присътствените хлябове;

20 и светилниците със светилата им, от чисто злато, за да горят пред светилището според наредбата;

21 и цветята, светилата и клещите, от злато, и то чисто злато;

22 и щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато. А колкото за входа на дома, вътрешните му врати за в пресветото място, и вратите на дома, то ест, на храма, бяха от злато.

Предишна глава Следваща глава

1 В 3 Цар. 7:24, пъпки.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава