Второто послание на апостол Павел към Тимотея - Глава  4

  1 Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му:

  2 проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.

  3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,

  4 и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

  5 Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.

  6 Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава.

  7 Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих;

  8 отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.

  9 Постарай се да дойдеш скоро при мене;

10 защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.

11 Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.

12 А Тихика пратих в Ефес.

13 Когато дойдеш, донеси япунджака, който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а особено пергаментите.

14 Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне по делата му;

15 от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.

16 При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха; дано не им се счете това за грях.

17 Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.

18 Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

19 Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.

20 Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит.

21 Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.

22 Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. [Амин].

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава