Третото послание на Иоана - Глава  1

  1 От Презвитера до любезния Гаий, когото любя;

  2 Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.

  3 Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелствуваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината.

  4 По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.

  5 Възлюбений, ти вършиш вярна работа в каквото правиш за братята, и то за чужденци;

  6 които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога;

  7 защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците.

  8 Ние, прочее, сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината.

  9 Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.

10 Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.

11 Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.

12 За Димитрия се свидетелствува добро от всички, и от самата истина; а още и ние свидетелствуваме; и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско.

13 Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо;

14 а надявам се скоро да те видя, и ще се разговорим уста с уста. Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава