Втора книга на летописите - Глава  27

  1 Иоатам беше двадесет и пет години на възраст когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Еруса, Садокова дъщеря.

  2 Той върши това, което е право пред Господа, съвсем както бе направил баща му Озия; обаче не влезе в Господния храм. Но людете още се покваряваха.

  3 Той построи горната порта на Господния дом и съгради много върху стената на Офил.

  4 Съгради още и градове в хълмистата страна на Юда, и в дъбравите съгради крепости и кули.

  5 И като воюва против царя на амонците, надделя над тях; и в същата година амонците му дадоха сто таланта сребро, десет хиляди кора жито и десет хиляди кора ечемик. Толкоз му платиха амонците и втората и третата година.

  6 Така Иотам стана силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа своя Бог.

  7 А останалите дела на Иотама, и всичките му войни, и постъпките му, ето, написани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе.

  8 Той бе на двадесет и пет години когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим.

  9 И Иотам заспа с бащите си; и погребаха го в Давидовия град; и вместо него се възцари син му Ахаз.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава