Книгата Иов - Глава  15

  1 Тогава теманецът Елифад в отговор рече:

  2 Мъдър човек с вятърничаво ли знание отговаря,
И с източен вятър ли пълни корема си?

  3 С празни думи ли се препира
И с безполезни речи?

  4 Наистина ти унищожаваш страха от Бога,
И намаляваш моленето пред Него.

  5 Защото беззаконието ти поучава устата ти,
И си избрал езика на лукавите.

  6 Твоите уста те осъждат, а не аз;
Твоите устни свидетелствуват против тебе.

  7 Ти ли си първороденият човек?
Или създаден ли си преди хълмовете?

  8 Чул ли си ти Божиите тайни намерения?
Или си заключил в себе си мъдростта?

  9 Що знаеш ти, което ние не знаем?
Що разбираш ти, което няма у нас?

10 Има и между нас и белокоси и престарели,
По-напреднали на възраст и от баща ти.

11 Божиите утешения и меките Му към тебе думи
Малко нещо ли са за тебе?

12 Какво те блазни сърцето ти,
И на какво смигат очите ти,

13 Та обръщаш духът си против Бога,
И изпущаш такива думи из устата си?

14 Що е човек та да е чист,
И роденият от жена та да е праведен?

15 Ето, на светите Си ангели Той не се доверява,
И небесата не са чисти в очите Му;

16 Колко повече е гнусен и непотребен човек,
Който пие неправда като вода!

17 Аз ще ти кажа, послушай ме;
И това, което съм видял, ще ти изявя,

18 (Което мъдрите не скриха, но възвестиха,
Както бяха чули от бащите си;

19 На които биде дадена земята, и само на тях,
И чужденец не замина между тях);

20 Нечестивият се мъчи през всичките си дни;
И преброени години са запазени за мъчителя.

21 Ужасни гласове има в ушите му,
Че като е в спокойствие ще го нападне изтребителя;

22 Не вярва, че ще се върне от тъмнината;
И той е очакван от ножа;

23 Скита се да търси хляб, казвайки: Где е?
Знае, че денят на тъмнината е готов до ръката му;

24 Скръб и тъга го плашат,
Като цар приготвен за бой му надвиват,

25 Понеже той простря ръката си против Бога,
И възгордя се против Всемогъщия,

26 Спусна се на Него с корав врат,
С дебелите изпъкналости на щитовете си.

27 Понеже покри лицето си с тлъстината си,
И затлъсти кръста си,

28 Той се засели в разорени градове,
В къщи необитаеми,
Готови да станат на купове.

29 Няма да се обогати, и имотът му няма да трае,
Нито ще се навеждат до земята произведенията им.

30 Няма да се отърве от тъмнината;
Пламък ще изсуши младоците му;
И от дишането на Божиите уста ще бъде завлечен.

31 Нека не се доверява на суетата, самоизмамен;
Защото суета ще бъде заплатата му.

32 Преди времето си ще се изплати,
И клонът му няма да раззеленее,

33 Ще изрони неузрялото си грозде като лозата,
И ще хвърли цвета си като маслината.

34 Защото дружината на нечестивите ще запустее;
И огън ще пояде шатрите на подкупничеството.

35 Зачват зло, и раждат беззаконие,
И сърцето им подготвя измама.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава