Книгата Иов - Глава  18

  Тогава шуахецът Валдад в отговор рече:

  До кога още ще ловите думи?
Първо разбирайте, и после ще говорим.

  Защо сме считани като скотове,
И станахме никакви пред вас?

  О ти, който разкъсваш душата си в гнева си,
За тебе ли ще бъде напусната земята,
И скалите ще се преместят от мястото си?

  Наистина светлината на нечестивия ще угасне,
И пламъкът на огъня му няма да свети.

  Светлината ще бъде мрак в шатъра му,
И светилникът при него ще изгасне,

  Силното му стъпване ще се стесни.
И собствените му намерения ще го повалят.

  Защото със своите си нозе той се хвърля в мрежа,
И ходи върху примки.

  Клопка ще го улови за петата,
Примка ще го хване.

Въжето му е скрито в земята,
И примката на пътя му.

Ужаси ще го плашат отвред,
И ще го гонят в петите.

Силата му ще чезне от глад,
И бедствие ще бъде готово до хълбока му.

Първородният на смъртта ще пояде членовете на тялото му.
Да! ще пояде членовете му.

Той ще бъде изкоренен от шатъра си, в който уповава,
И ще бъде закаран при царя на ужасите.

В шатъра му ще се засели това, което не е негово;
Сяра ще се разпръсне върху жилището му.

Отдолу корените му ще изсъхнат,
И отгоре клоните му ще се отсекат.

Споменът му ще се изличи от земята,
И името му не ще го има вече по улиците.

Ще бъде изпъден от светлото в тъмното,
И ще бъде изгонен от света.

Не ще има ни син, ни внук между людете си,
Нито остатък в жилищата си.

Идните поколения ще се смаят за деня му,
Както и предишните се ужасиха.

Наистина такива са жилищата на нечестивия,
И това е мястото на онзи, който не познава Бога.


Тази глава в нормален вид