Книгата Иов - Глава  3

  1 След това Иов отвори устата си та прокле деня си.

  2 Иов, проговаряйки, рече: -

  3 Да погине денят, в който се родих,
И нощта, в която се каза, роди се мъжко.

  4 Да бъде тъмнина оня ден;
Бог да го не зачита от горе,
И да не изгрее на него светлина.

  5 Тъмнина и мрачна сянка да го обладаят;
Облак да седи на него;
Всичко що помрачава деня нека го направи ужасен.

  6 Тъмнина да обладае оная нощ;
Да се не брои между дните на годината,
Да не влезе в числото на месеците.

  7 Ето, пуста да остане оная нощ;
Радостен глас да не дойде в нея.

  8 Да я прокълнат ония, които кълнат дните,
Ония, които са изкусни да събудят левиатана.

  9 Да изгаснат звездите на вечерта й;
Да очаква видело, и да го няма,
И да не види първите лъчи на зората;

10 Защото не затвори вратата на майчината ми утроба,
И не скри скръбта от очите ми.

11 Защо не умрях при раждането,
И не издъхнах щом излязох из утробата?

12 Защо ме приеха коленете?
Или защо съсците, за да суча?

13 Защото сега щях да лежа и да почивам; щях да спя;
Тогава щях да съм в покой.

14 Заедно с царе и съветници на земята,
Които си градят пусти стълбове;

15 Или с князе, които имаха злато,
Които напълниха къщите си със сребро;

16 Или, като скрито пометниче, не щеше да ме има.
Както младенци, които видело не са видели.

17 Там нечестивите престават да смущават,
И там уморените се успокояват.

18 Заедно се успокояват и пленниците.
Не чуват гласа на насилника,

19 Там са малък и голям;
И слугата е свободен от господаря си,

20 Защо се дава видело на злощастния,
И живот на огорчения в душата,

21 Които копнеят за смъртта, и няма я,
Ако и да копаят за нея повече отколкото за скрити съкровища, -

22 Които се много радват и веселят,
Когато намерят гроба?

23 Защо се дава видело на човека, чиито път е скрит,
И когото Бог е преградил?

24 Защото вместо ядене, дохожда ми въздишка;
И стенанията ми се изливат като вода.

25 Защото онова, от което се боях, случи ми се,
И онова, от което треперех, дойде върху мене.

26 Не бях на мир, нито на покой, нито в охолност;
Но пак смущение ме нападна.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава