Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Книгата Иов - Глава  4

Книгата Иов - Глава  4

  1 Тогава теманецът Елифаз проговаряйки рече: -

  2 Ако започнем да ти говорим, ще ти дотегне ли?
Но кой може се въздържа да не говори?

  3 Ето, ти си научил мнозина,
И немощни ръце си укрепил.

  4 Твоите думи са заякчили колебаещия,
И ослабнали колене си укрепил.

  5 А сега това дойде на тебе, и ти е дотегнало;
Допира те, и смутил си се.

  6 В страха ти от Бога не е ли твоето упование,
И в правотата на пътищата ти твоята надежда?

  7 Спомни си, моля, кой някога е погинал невинен,
Или где са били изтребени правдивите.

  8 До колкото съм аз видял,
ония, които орат беззаконие,
И сеят нечестие, това и жънат.

  9 Изтребват се от дишането на Бога,
И от духането на ноздрите Му погиват.

10 Ревът на лъва и гласът на свирепия лъв замират,
И зъбите на младите лъвове се изкъртват.

11 Лъвът загива от нямане лов,
И малките на лъвицата се разпръсват.

12 Тайно достига до мене едно нещо,
И ухото ми долови един шепот от него:

13 Всред мислите от нощните видения,
Когато дълбок сън напада човеците,

14 Ужас ме обзе, и трепет,
И разтърси всичките ми кости;

15 Тогава дух премина пред мене;
Космите на тялото ми настръхнаха;

16 Той застана, но не можах да позная образа му;
Призрак се яви пред очите ми;
В тишината чух тоя глас:

17 Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога?
Ще бъде ли човек чист пред Създателя си?

18 Ето, Той не се доверява на слугите Си,
И в ангелите Си намира недостатък, -

19 Колко повече в ония, които живеят в къщи от кал.
Чиято основа е в пръстта,
И които се смазват като че ли са молци!

20 Между заранта и вечерта се събарят,
Без да усети някой изгубват се за винаги.

21 Величието, което е в тях, не се ли премахва?
Умират и то без мъдрост.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава