Псалм  107

  (По слав. 106).
Славете Господа, защото е благ,
Защото Неговата милост трае до века.

  Така нека говорят изкупените от Господа,
Които Той изкупи от ръката на противника,

  Като ги събра от страните,
От изток и от запад, от север и от юг.

  Едни се скитат по пустинята, по усамотен път,
Без да намират населен град

  Гладни и жадни,
Душата им примираше в тях.

  Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
И Той ги избави от утесненията им,

  И заведе ги през прав път,
За да отидат в населен град

  Да славословят Господа за Неговата благост,
И за чудесните Му дела към човешките чада;

  Защото насища жадна душа,
И гладна душа изпълня с блага.

Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка,
Вързани със скръб и с желязо,

Защото се разбунтуваха против Божиите слова,
И презряха съвета на Всевишния.

Затова смири сърцето им с труд;
Те паднаха и нямаше кой да им помогне.

Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
И Той ги избави от утесненията им;

Изведе ги из тъмнината и мрачната сянка,
И разкъса оковите им.

Да славословят Господа за Неговата благост,
И за чудесните Му дела към човешките чада;

Защото разби медните порти,
И железните лостове сломи.

А пък безумните са в скръб поради беззаконните си пътища
И поради неправдите си.

Душата им се гнуси от всяко ястие,
А те се приближават до портите на смъртта.

Тогава викат към Господа в бедствието си;
И Той ги избавя от утесненията им.

Изпраща словото Си та ги изцелява,
И ги отървава от ямите, в които лежат.

Да славословят Господа за Неговата благост,
И за чудесните Му дела към човешките чада;

И нека принасят жертви на хвала,
И радостно възвестяват делата Му.

Ония пък, които слизат на морето в кораби,
И вършат работи в големи води,

Те виждат делата на Господа,
И чудесата Му в дълбочините,

Защото, когато заповядва и дига бурния вятър,
Който повдига морските вълни,

Те се издигат до небесата, и пак се спущат до дълбочините;
Душата им се топи от бедствие.

Люлеят се и политат като пияни,
И целият им разсъдък ги напуща.

Тогава викат към Господа в бедствието си;
И Той ги извежда от утесненията им;

Превръща бурята в тишина,
И вълните й утихват.

Тогава те се веселят защото са утихнали;
Така Той ги завежда на желаното от тях пристанище.

Да славословят Господа за Неговата благост,
И за чудесните Му дела към човешките чада;

Нека Го и възвисяват в събранието на людете,
И нека Го хвалят в заседанието на старейшините.

Той превръща реки в пустиня,
И водни извори в суша,

Плодородна земя в солена пустота,
Поради нечестието на жителите й.

Превръща пустиня във водни езера,
И суха земя във водни извори;

И там заселва гладните,
За да си основават градове за живеене,

И сеят ниви и садят лозя,
И си добиват плодове и рожба.

Той ги и благославя, тъй щото те много се умножават,
И не дава да се намалява добитъкът им.

Но пак, те се намаляват и се смиряват
От угнетение, бедствие и тъга.

Той излива презрение върху князете,
И ги прави да се скитат в пустиня, гдето няма път;

А немотният поставя на високо от неволя,
И му дава челяд като стадо.

Праведните виждат това и се радват;
А всяко беззаконие си затваря устата.

Който е мъдър нека внимава на това;
И нека размишляват човеците за Господните милости.


Тази глава в нормален вид