Псалм  116

  (По слав. 114).
Любя Господа защото послуша
Гласа ми и молбите ми;

  Понеже приклони ухото Си към мене,
Затова ще Го призовавам догдето съм жив.

  Връзките на смъртта ме обвиха,
И мъките на преизподнята ме намериха;
Скръб и беда срещнах.

  Тогава призовах името Господно, |и Го помолих:
|О Господи, избави душата ми.

  Благ е Господ и праведен,
Да! милостив е нашият Бог.

  Господ пази простодушните;
В беда бях, и Той ме избави.

  Върни се, душе моя, в успокоението си,
Защото Господ постъпи щедро към тебе.

  Понеже си избавил душата ми от смърт,
Очите ми от сълзи, и нозете ми от подхлъзване,

  Затова ще ходя пред Господа в земята на живите.
(По слав. 115)

(1)Аз повярвах, затова говорих;
Много бях наскърбен.

(2)В тревогата си рекох:
Всеки човек е измамлив.

(3)Що да въздам Господу
За всичките Му благодеяния към мене?

(4)Ще взема чашата на спасението,
И ще призова името Господно;

(5)Ще изпълня обреците си Господу,
Да, пред всичките Му люде.

(6)Скъпоценна е пред Господа
Смъртта на светиите Му.

(7)Ах! Господи, наистина аз съм Твой слуга;
Твой слуга съм, син на Твоята слугиня;
Ти си развързал връзките ми.

(8)На Тебе ще принеса жертва на хваление,
И името Господно ще призова.

(9)Ще изпълня обреците си Господу,
Да! пред всичките Негови люде,

(10)В дворовете на дома Господен,
Всред тебе, Ерусалиме. Алилуия.


Тази глава в нормален вид