Псалм  121

  (По слав. 120). Песен на възкачванията.
Издигам очите си към хълмовете,
От гдето иде помощта ми.

  Помощта ми е от Господа,
Който е направил небето и земята.

  Той няма да остави да се поклати ногата ти;
Оня, който те пази, няма да задреме.

  Ето, няма да задреме нито ще заспи
Оня, Който пази Израиля.

  Господ ти е пазач;
Господ е твой покров отдясно ти.

  Слънцето няма да те повреди денем,
Нито луната нощем.

  Господ ще те пази от всяко зло;
Ще пази душата ти.

  Господ ще пази излизането ти и влизането ти
От сега и до века.


Тази глава в нормален вид