Псалм  122

  1 (По слав. 121). Давидова песен на възкачванията.
Зарадвах се, когато ми рекоха:
Да отидем в дома Господен.

  2 Ето, нозете ни стоят
Отвътре портите ти, Ерусалиме.

  3 Ерусалиме, който си съграден
Като град сглобен ведно;

  4 Гдето възлизат племената, Господните племена.
Според надеждите на Израиля,
За да славят името Господно.

  5 Защото там са поставени престоли за съд,
Престолите на Давидовия дом.

  6 Молитствувайте за мира на Ерусалим;
Нека благоденствуват ония, които те обичат!

  7 Мир да бъде отвътре стените ти,
Благоденствие в палатите ти!

  8 Заради братята и другарите си
Ще кажа сега: Мир да е в тебе!

  9 Заради дома на Господа нашия Бог
Ще търся доброто ти.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава