Псалм  134

  (По слав. 133). Песен на възкачванията.
Ето, благославяйте Господа, всички слуги Господни,
Които престояват нощем в дома Господен.

  Издигайте ръцете си към светилището
И благославяйте Господа.

  Нека те благослови от Сиона Господ,
Който направи небето и земята.


Тази глава в нормален вид