Псалм  135

  1 (По слав. 134).
Алилуя. Хвалете името Господно.
Хвалете Го, вие слуги Господни,

  2 Които престоявате в дома Господен,
В дворовете на дома на нашия Бог.

  3 Хвалете Господа, защото е благ Господ,
Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

  4 Защото Господ избра Якова за Себе Си,
Израиля за Свое собствено притежание.

  5 Защото аз познах, че Господ е велик,
И че нашият Господ е над всичките богове.

  6 Господ прави всичко що Му е угодно
На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.

  7 Повдига пари от краищата на земята,
Прави светкавици за дъжда,
Изважда ветрове из съкровищниците Си.

  8 Той е Който порази египетските първородни
И на човек и на животно.

  9 Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египте,
Върху Фараона и върху всичките му слуги.

10 Той е, Който порази големи народи
И изби силни царе.

11 Аморейския цар Сион,
И васанския цар Ог,
И всичките ханаански царства -

12 И даде земята им в наследство,
Наследство на людете Си Израил.

13 Името Ти, Господи, пребъдва до века,
Споменът Ти, Господи, из род в род.

14 Защото Господ ще съди людете Си,
И ще се покае за скърбите на слугите Си.

15 Идолите на народите са сребро и злато,
Направа на човешки ръце.

16 Уста имат, но не говорят;
Очи имат, но не виждат;

17 Уши имат, но не чуват;
Нито има дишане в устата им.

18 Подобни на тях ще станат ония, които ги правят,
Както и всеки, който уповава на тях.

19 Доме Израилев, благославяйте Господа;
Доме Ааронов, благославяйте Господа;

20 Доме Левиев, благославяйте Господа;
Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа;

21 Благословен да бъде от Сион Господ,
Който обитава в Ерусалим. Алилуия.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава